Streekwurk

Streekwurk werkt aan het leefgeluk in de streek. We denken mee, maken mogelijk en verbinden de juiste mensen, middelen en organisaties aan een project. Zo krijgen we ideeën van de mienskip sneller van de grond en dragen we bij aan de ontwikkeling van de streek. Ons doel? Samen werken aan een streek waar het leeft, waar het bruist. Waar het goed wonen, werken en recreëren is!

Streekwurk voert o.a de subsidieregeling Iepenmienskipfûns (IMF) en de Leaders uit voor de regio’s Noordwest-Fryslân, Zuidwest-Fryslân en Zuidoost-Fryslân.

Iepen Mienskipsfûns 2024-2027:

Het Iepen Mienskipsfûns (IMF) bestaat de komende vier jaar uit drie categorieën: Lytse projekten, Grutte projekten en Ferduorsumjen Mienskipsgebouwen.
 
Het IMF gaat ieder jaar twee keer open, in 2024 is dit:
1e openstelling = 18 maart tot en met 11 april (zonder Ferduorsumjen Mienskipsgebouwen).
2e openstelling = 23 september tot en met 17 oktober (met Ferduorsumjen Mienskipsgebouwen).

Via het IMF stelt de provincie vanaf 2024 tot en met 2027 € 8,5 miljoen beschikbaar voor leefbaarheidsprojecten in Fryslân. Het IMF Lyts & Grut bestaat uit twee onderdelen: Lytse projekten en Grutte projekten. Aanvragen kunnen worden gedaan door stichtingen, verenigingen, coöperaties en groepen van vijf personen.

Projecten worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie. Zij bepaalt op basis van beoordelingscriteria welke projecten subsidie krijgen uit het IMF. De adviescommissie kijkt naar de volgende criteria bij Lyts en Grut:

 • Bijdrage aan de Mienskip
 • Draagvlak & Samenwerking
 • Toekomstbestendigheid
 • Fryske taal of dialect

LEADER
Leader is een Europees subsidieprogramma voor de versterking van het platteland. Een belangrijk uitgangspunt is dat mensen in het gebied zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied. Het gaat dus om projecten ‘fan ûnder op’ die door inwoners, ondernemers en organisaties worden opgezet, ontwikkeld en beoordeeld. De provincie ondersteunt de uitvoering van het programma in de regio’s Noordwest-, Zuidwest- en Zuidoost-Fryslân van 2024-2027.

Om in aanmerking te komen voor een LEADER-subsidie moet het project voldoen aan een aantal criteria. Het project:

 • vindt plaats in één of meerdere gemeenten in het gebied Noordwest-, Zuidwest- en Zuidoost-Fryslân.
 • draagt bij aan het verbeteren van de economische veerkracht van de regio en heeft effect op vooraf vastgestelde thema’s. 
 • is innovatief of vernieuwend voor de genoemde gebieden. 
 • heeft een langdurig effect.
 • is haalbaar en uitvoerbaar.
 • komt uit de mienskip (‘fan ûnder op’) en heeft draagvlak in het gebied.

Hulp en advies

Bij het streekkantoor in uw regio kunt u langsgaan voor advies bij het opstellen van uw projectplan en voor hulp bij het doen van uw aanvraag:

 • Bellen of mailen naar het streekkantoor in uw omgeving Hier zitten betrokken adviseurs om u te helpen. Ook kunt u uw projectidee aanmelden via de knop hier naast.
 • Bellen of mailen naar ons klantcontactcentrum van de provincie

Bezoekadres Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden Telefoon: E-mail:
Postadres Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
Telefoonnummer 058 – 292 58 89