De Van Heloma Stichting is een niet-geldwervend fonds en ondersteunt initiatieven voor behoud van cultureel erfgoed, natuur en landschap in Friesland.

Subsidieaanvragen voor initiatieven buiten Friesland worden niet in behandeling genomen, deze vallen buiten de doelstelling van de stichting. Ook aanvragen voor club- en buurthuiswerk, exploitatie en
renovatie van dorpshuizen, hedendaags toneel, hedendaagse muziekbeoefening en cd-opnames wijst de stichting doorgaans af om dezelfde reden.

Voor aanvragen uit Heerenveen en omstreken wordt de doelstelling ruimer geïnterpreteerd.

Adres Stationsweg 29, 4205 AA Gorichem
Telefoonnummer 085-4871100