vfonds

Het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) richt zich op de volgende maatschappelijke deelgebieden:

  • erkenning voor- en waardering van veteranen en andere geüniformeerden (in overheidsdienst);
  • het levend houden van de herinnering aan oorlog en vredesmissies;
  • het herinneren, herdenken en gedenken van slachtoffers van conflicten;
  • het vieren van de vrijheid; Dit alles met het oog op
  • de instandhouding van vrede, democratie, rechtsstaat en stimuleren van de internationale rechtsorde.

Het vfonds zet zich in voor waardering en respect voor veteranen en andere geüniformeerden die in dienst van de Nederlandse overheid, waar ook ter wereld, betrokken zijn geweest bij internationale vredesoperaties. Het ondersteunt ook oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden en bij te dragen aan de kennis over operaties en de gevolgen ervan voor burgers en de mensen in uniform die voor vrede en veiligheid zorgen. Het vfonds steunt ook herdenkingsprojecten op 4 mei en de bevrijdingsfestivals op 5 mei.

Partnerships en samenwerkingsverbanden met andere organisaties worden steeds nadrukkelijk opgezocht om onze missie te bereiken.

Adres Lucasbolwerk 10, 3512 EH Utrecht
Telefoonnummer 030-2006833
E-mailadres info@vfonds.nl