vfonds

Vfonds steunt projecten en organisaties die bijdragen aan een sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving.

Op basis van deze missie steunt, verbindt en initieert Vfonds projecten die passen bij de verwezenlijking van de volgende vier doelstellingen:

  1. het vergroten van kennis van oorlog en conflict;
  2. het vergroten van waardering voor de democratische rechtsstaat;
  3. het vergroten van de waardering voor veteranen en de waardering voor politie;
  4. het vergroten van vaardigheden om actief bij te dragen aan de vreedzame samenleving

De vier doelstellingen krijgen vertaling naar twee thematische lijnen: Onze vrijheid en Onze democratie. Het Vfonds inspireert en stimuleert jong en oud om zich hier actief voor in te zetten. Wil jij een project organiseren? Kijk eerst of het past binnen een van de Vfonds regelingen. Start daarna met de voorbereiding van je aanvraag.

Adres Lucasbolwerk 10, 3512 EH Utrecht
Telefoonnummer 030-2006833
E-mailadres info@vfonds.nl