Wagenborg CO2-compensatiefonds

Aanvragen

Wagenborg CO2-compensatiefondsStreekwurk

Het CO2-compensatiefonds van Wagenborg Passagiersdiensten staat open voor nieuwe aanvragen. Eilanders kunnen het gehele jaar door voorstellen indienen voor projecten die uit het fonds gefinancierd kunnen worden.

Reizen gaat gepaard met de uitstoot van CO2. Dat geldt ook voor het reizen met de veerdienst, zolang de schepen nog varen op fossiele brandstof. Om de CO2-uitstoot van het reizen met de veerdienst te compenseren, heeft Wagenborg Passagiersdiensten in 2019 een compensatiefonds in het leven geroepen. Passagiers van de veerdiensten naar Schiermonnikoog en Ameland hebben de keuze om een vrijwillige toeslag te betalen en daarmee te helpen de uitstoot van hun overtocht te compenseren. Wagenborg garandeert een budget van 30.000 euro per jaar.

De voorstellen voor een bijdrage uit het CO2-compensatiefonds kunnen het gehele jaar door worden ingediend via duurzaam@schiermonnikoog.nl of via duurzaamameland@ameland.nl.

De beoordelingscommissie kijkt onder meer naar:

  • CO2-reductie
  • de kosten
  • de mate van innovatie
  • de looptijd
  • het draagvlak onder de bevolking
  • de zichtbaarheid van het project
  • haalbaarheid en risico’s

De beoordeling vindt binnen een maand na indienen plaats. De toekenningen worden zo snel mogelijk bekend gemaakt aan de aanvragers. Het bedrag dat de commissie toekent aan een aanvraag kan afwijken van het bedrag dat wordt gevraagd. Via de website www.wpd.nl/co2compensatiefonds kan men meer informatie vinden over de projecten waaraan gedoneerd kan worden.

Meer informatie over het CO2-compensatiefonds op de website van Wagenborg Passagiersdiensten en op de websites van de gemeenten Schiermonnikoog en Ameland.

E-mailadres Ameland
E-mailadres Schiermonnikoog