10 mei 2023

'Ik was enorm onder de indruk'

Educatie PO VO MBO HBO Verhalen

Willem Oostra, leerkracht groep 8 van It Holdersnêst, was 22 maart aanwezig bij het Onderwijscafé. Dit is een werksessie waarbij we met docenten uit het PO, VO, MBO en HBO onderzoeken hoe we met kunst en cultuur actuele thema’s in het onderwijs aan kunnen pakken. Daarbij besteden we veel aandacht aan de rol van de docent en wat deze nodig heeft om goed te functioneren in het huidige onderwijssysteem.

Willem (op de foto met het grijze t-shirt) heeft de ideeën die hij heeft opgedaan tijdens de werksessie de volgende dag meteen in de klas toegepast, wat resulteerde in een indrukwekkende ochtend:’ Ik was enorm onder de indruk van wat er gebeurde en voel me dankbaar en trots dat dit is gegaan, zoals het is gegaan.’
Onderstaande bericht deelde hij met de ouders en met ons!

Ik heb geleerd van..
Gisteravond was ik aanwezig bij een bijeenkomst waar de vraag ‘van wie heb jij iets geleerd’ centraal stond. Deze vraag is gebaseerd op een van de levenslessen van Marcus Aurelius. Hij was van het jaar 161 tot 180 keizer van het Romeinse rijk. Deze vraag zette mij aan het nadenken en liet mij zien dat dingen die ik belangrijk vind; dingen die ik nu kan; dingen waar ik waarde aan hecht. Dat deze dingen mij ooit zijn ‘geleerd’ door iemand en dat het hierin niet alleen maar ik is, maar juist vaak wij.

Gewoon doen
Met dit besef, en ook mijn nieuwsgierigheid, zijn we dit in de klas vandaag ook gewoon gaan doen. Van wie heb jij iets geleerd, welke dingen/waarden vind jij belangrijk en wie heeft je deze meegegeven. Deze vragen stonden centraal nadat ik dit kort had ingeleid, zoals ik ook hier boven heb gedaan. Dit ‘gewoon doen’ maakte veel bij de kinderen los. Iedereen op zijn of haar eigen manier, mocht dit delen en alles was oké. Geen eisen van zoveel zinnen, geen verwachtingen of doelen. Gewoon de tijd nemen om over deze vragen na te denken en dit eventueel op te schrijven.

Maakte bij veel kinderen wat los
Het besef dat je over de vraag ‘ik heb geleerd van’ vaak pas gaat nadenken wanneer iemand er niet meer is, drong op een gegeven moment ook bij de kinderen door en maakte bij veel kinderen wat los. Sommige kinderen deelden in tranen aan wie ze dachten en van wie ze veel hadden geleerd. Andere kinderen gaven aan dit liever niet te delen, of deelden het alleen met mij en weer andere kinderen stonden op en sloegen een arm om een klasgenoot heen om hem of haar te troosten.

Mooiste les
Er ontstond een moment die ik van tevoren niet aan had zien komen, maar waarover een leerling na afloop zei: ‘meester heeft veel mooie lessen gegeven, maar dit was de mooiste les, want ik heb nog nooit zoveel geleerd over de andere kinderen in de klas.’ Met elkaar doen, met elkaar delen, met elkaar improviseren en met elkaar vanuit je eigen gevoel mogen handelen en reageren. Ik was enorm onder de indruk van wat er gebeurde en voel me dankbaar en trots dat dit is gegaan, zoals het is gegaan.

Een aantal ‘ik heb geleerd van’ van de leerlingen:

  • Ik heb geleerd van mijn oerbeppe om te genieten van het leven en de kleine dingen. Oerbeppe zei altijd: ‘het kan zomaar voorbij zijn’.
  • Ik heb geleerd van mijn heit dat wanneer ik ergens mee zit, dat ik dit dan gewoon kan delen. Dat dat juist goed is en vaak oplucht.
  • Ik heb geleerd van mijn mentor dat ik moet proberen rustig adem te halen en de focus moet leggen op de dingen die voor mij echt heel belangrijk zijn.
  • Ik heb geleerd van mijn opa om te vissen en wat je kunt doen om de verveling tegen te gaan.
  • Ik heb geleerd van Joel Beukers (influencer/fitness) dat je een doel voor ogen moet hebben om iets te kunnen bereiken.
  • Ik heb geleerd van mijn pake om nooit op te geven en dat je door moet zetten. ‘Je koppie niet laten hangen’, ook al sta je achter.


De groep docenten komt nog een keer bij elkaar tijdens een derde Onderwijscafé in mei over duurzaamheid. Na afloop formuleren de docenten aanbevelingen voor hun vakgenoten, die we te zijner tijd ook zullen delen op de website.