26 mei 2023

IKC Prins Constantijn winnaar Architectuurprijs

Kunstenaars & Makers Nieuws

Op vrijdagmiddag 26 mei is door gedeputeerde Avine Fokkens de Vredeman de Vries Architectuurprijs van de Provincie Fryslân uitgereikt aan de winnaar IKC Prins Constantijn.

Studio Nauta i.s.m. De Zwarte Hond en opdrachtgever PCBO Leeuwarden kregen lof van de jury voor de indrukwekkende prestatie om met weinig middelen veel voor elkaar te krijgen. De jury heeft daarbij vooral de maatschappelijke meerwaarde, en de impuls die de school geeft aan de buurt als criterium mee laten wegen.

De commissie heeft een selectie van zeven projecten op locatie bezocht en voorzitter Rob Hendriks deed tijdens de prijsuitreiking verslag van de bevindingen. Aanvankelijk had de commissie van de veertig inzendingen een keuze gemaakt van dertien projecten die in aanmerking kwamen voor de LC publieksprijs. De lezers van de Leeuwarder Courant stemden online in meerderheid voor de Sint Piterkerk in Grou van VNL Architecten en opdrachtgever PKN Grou.

Juryrapport

Het verslag van de jurering is beschikbaar om na te lezen wat de bevindingen en overwegingen waren van de commissie voor de keuze in de tweejaarlijkse Vredeman de Vries Architectuurprijs.  Juryrapport Vredeman de Vriesprijs 2022

Vredeman de Vriesprijs

De Vredeman de Vriesprijs voor Architectuur wordt tweejaarlijks toegekend door het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân. De prijs wordt toegekend aan een project dat een uitzonderlijke of bijzondere prestatie heeft geleverd op het gebied van architectuur in Fryslân. provincie wil met deze prijs de belangstelling voor architectuur bij een breed publiek vergroten. De winnaar – bestaande uit de combinatie van een opdrachtgever en architect – ontvangt een bedrag van € 5.000,- en een oorkonde.

Contactpersoon

Tika Leinenga
Ondersteuning organisatie Vredeman de Vriesprijs 2022
E-mail: prijzen@keunstwurk.nl
Telefoon: 06-37 47 58 75

Partner
Provincie Fryslân