Culture Up

Amateurkunst

Culturele organisaties en cultuurambtenaren uit vijf Europese landen ontmoeten elkaar in Culture Up om op basis van best-practices kennis en ervaring uit te wisselen over kunst en cultuur in ruraal gebied. Deze partners hebben met elkaar gemeen dat ze betrokken zijn geweest bij voorgaande, aankomende of aspirerende Culturele Hoofdsteden. Samen werken ze aan een strategie voor een duurzaam model over hoe je internationaal samen kunt werken op dit gebied, als katalysator voor de ontwikkeling en ondersteuning van nieuwe initiatieven.

  • Europese uitwisseling kennis en ervaring over kunst in ruraal gebied
  • Katalysator voor duurzame ontwikkeling en ondersteuning initiatieven
  • Samenwerking culturele instellingen en overheden

Aanleiding

Steden staan bekend als laboratorium voor culturele, creatieve en sociale innovatie wanneer ze Culturele Hoofdstad mogen zijn. Maar tegelijkertijd heeft het ook een positief effect op de niet-stedelijke gebieden. Maar hoe ondersteunen en versterken lokale overheden en gemeenschappen de culturele praktijk en innovatie? Hoe zorgen zij dat deze bloeit en dat alle bewoners gelijke kansen hebben om hieraan deel te nemen? Wat wordt hierin de legacy van de Culturele Hoofdstad? Op dit gebied is een sterke behoefte van lokale overheden en culturele organisaties om kennis en ervaring uit te wisselen en nieuwe vaardigheden op te doen.

Waar werken we naartoe?

  • Langere termijn strategie over hoe uitwisseling op Europees niveau kan blijven plaatsvinden op het gebied van kunst en cultuur in ruraal gebied
  • Nieuwe kennis en vaardigheden om de culturele sector in Fryslân te ondersteunen en versterken
  • Netwerk van Europese partners waarmee samenwerkingsverbanden aangegaan (kunnen) worden

Meer weten?

Neem contact op met