Cursus Talentgedreven werken

Educatie PO VO MBO HBO Kunstvak

Elk kind heeft bakken talent. Talent gaat niet over uitblinken, maar over wat vanzelf lijkt te gaan en wat voldoening oplevert. Dat wat maakt dat de tijd vliegt, en dat je je batterijen oplaadt. Van je talenten krijg je energie.

Wil je ook graag al het goede in kinderen naar boven halen, zodat ze met meer zelfvertrouwen in het leven staan? Geef je dan op voor de driedaagse cursus talentgedreven werken van Luk DeWulf en Els Pronk.

Luk Dewulf en Els Pronk zijn experts op het gebied van talentgedreven werken en hebben boeken, tools, een methodiek en cursussen ontwikkeld. Keunstwurk werkt met hen samen aan talentontwikkeling in Friesland. Onderdeel daarvan is de driedaagse opleiding tot Kindertalentenfluisteraar. Deze cursus is vooral bedoeld voor leerkrachten uit het primair onderwijs en interessant voor scholen die bezig zijn met talentgedreven werken en zoeken naar visie, aanpak en methodiek. Andere belangstellenden die denken hier wat mee te kunnen in hun werk of leven zijn ook van harte welkom.

Over de cursus

Centraal staan de theorie van de positieve psychologie, de talentbenadering en de mindsettheorie. De cursus helpt oook om je eigen focus bij het werken met kinderen scherper te krijgen. Hoe kan ik nadrukkelijk werken vanuit een talentbenadering, wat vind ik daarbij echt belangrijk en zeker ook: welke talenten van mijzelf kan ik daarbij goed inzetten?

De cursus bestaat uit drie cursusdagen:

Introductiedag: ‘Kiezen voor talent van kinderen’ door Luk Dewulf en Els Pronk. Deze dag is opgebouwd rond het boek ‘Ik kies voor mijn talent’. Je leert je eigen talenten kennen en benoemen en je leert de technieken om een talentgesprek met kinderen te kunnen voeren.

Twee cursusdagen verdieping: ‘Talentgedreven werken met kinderen’ van Els Pronk. Deze twee dagen geven verdieping bij het werken met talent van kinderen. Hoe kan je kinderen helpen om zelfvertrouwen te krijgen? Hoe ontwikkel je een positieve mindset? Hoe kan je achter het gedrag van kinderen kijken en met het kind aan de slag gaan rond vraagstukken die spelen?

Data schooljaar 2024-2025
De cursusdagen voor het schooljaar 2024/2025 staan online:
najaar 2024 klik hier
voorjaar 2025 klik hier

In deze video zie je hoe talentgedreven werken is toegepast door het docententeam van het Aeres College in de Green Art Challenge >

In onderstaande video zie je hoe we samen met het team van Skoalle It Aventoer hebben gewerkt aan talentontwikkeling en proces gericht werken.

Meer weten over Cursus Talentgedreven werken?

Neem contact op met Froukje Geerts