Filmhub Noord

Educatie PO VO Kunstvak

Met filmeducatie maken we van leerlingen beeldbewuste burgers. We leren ze kritisch film kijken én maken zodat ze betekenis aan zichzelf en de wereld kunnen geven.

Filmhub Noord is hét expertisecentrum voor filmeducatie in Groningen, Friesland en Drenthe. Het is een nauwe samenwerking tussen Kunst & Cultuur, Keunstwurk, Kunstkade, Forum Groningen, Film in Friesland en het Internationaal Filmfestival Assen. Samen zetten we alles op alles om ervoor te zorgen dat filmeducatie in het noorden een structurele plek in het primair en voortgezet onderwijs krijgt.

Aanleiding

Swipend, scrollend en Snappend omringen kinderen en jongeren zich de hele dag met film. Het is dé manier waarop ze de wereld ontdekken, zichzelf uiten en hun sociale contacten onderhouden. Tegelijkertijd missen ze de juiste woorden om de beelden goed te duiden en hier betekenis aan te geven. Met filmeducatie maken we van leerlingen beeldbewuste burgers. We leren ze kritisch film kijken én maken zodat ze betekenis aan zichzelf en de wereld kunnen geven.

Waar werken we naartoe?

Keunstwurk zet zich in Friesland samen met haar partners in voor deskundigheidsbevordering van leerkrachten, docenten én filmmakers om filmeducatie een structurele plek in het curriculum te geven. We leren de jonge kijkers de taal van film, waardoor zij zichzelf en de wereld in een breder perspectief kunnen plaatsen. Dat doen we door te kijken, te ervaren en vooral ook door te doen. Ook bouwen we gezamenlijk aan een netwerk van gelijkgestemden die elkaar inspireren en van elkaar leren. We delen kennis, leggen verbindingen en stimuleren vernieuwing. Zodat filmeducatie verder kan komen.

Proeftuin

In elke provincie van Filmhub Noord is ook een Proeftuin: een gelijkwaardige en onderzoekende samenwerking tussen het onderwijs, steuninstellingen en aanbieders van filmeducatie. Hierin beantwoorden we al doende de vraag van het onderwijs. Het eindresultaat is een aantal inspirerende onderwijsprogramma’s, overdraagbaar naar andere scholen, provincies en aanbieders.