Financiële energieboost voor amateurkunstverenigingen

Amateurkunst

Deze regeling is gesloten

Om verenigingen een helpende hand te bieden bij hoge energielasten heeft Keunstwurk in samenwerking met de koepelorganisaties Sako (koren) en Iepen DoEk (theaterverenigingen en iepenloftspullen) het initiatief genomen voor een ‘financiële energieboost’: een directe financiële bijdrage voor verenigingen die financieel in zwaar weer verkeren, vanwege de stijgende energielasten.

Aanleiding

Uit een belronde met de gemeentes in Friesland blijkt dat er regelingen ingericht worden om de verenigingen te helpen. Dit neemt echter tijd in beslag en elke gemeente zal hier op eigen manier invulling aangeven. Gezien de druk die er nu op verenigingen ligt, bieden Keunstwurk, Sako en Iepen Doek een helpende hand. Verenigingen geven aan dat ze met grote zorgen de energieprijzen zien stijgen en genoodzaakt zijn om minder te spelen, zingen of dansen of om zelfs  helemaal te stoppen. Met een kleine directe bijdrage hopen we dat verenigingen de komende weken kunnen overbruggen tot de gemeente haar regelingen kan uitvoeren.

Waar werken we naartoe?

De koepelorganisaties en Keunstwurk stellen een bijdrage beschikbaar die is bedoeld om de meest urgente openstaande rekeningen van verenigingen te betalen. Het maximale bedrag dat wordt toegekend is € 400,- (incl. btw) per vereniging/stichting/project. Het beoordelen van de aanvragen gaat op volgorde van binnenkomst. Leden van de koepelbesturen Sako en Iepen DoEk krijgen voorrang. De aanvragen worden getoetst en beoordeeld door een commissie die bestaat uit vertegenwoordigers van Sako, Iepen DoEK en Keunstwurk.

De financiële bijdrage wordt mogelijk gemaakt door Sako (korenkoepel), Iepen Doek en Keunstwurk en loopt voor zover de middelen strekken.

“Uit een belronde met gemeentes en verenigingen in Friesland blijkt dat er hard wordt gewerkt aan regelingen om verenigingen te helpen. Dit neemt echter tijd in beslag, terwijl sommige verenigingen nu in hoge nood zitten. Met een directe financiële bijdrage hopen we die verenigingen een klein beetje ademruimte te geven.”

Elizabeth Kooy, cultuurverbinder zang bij Keunstwurk.

Contact

Heb je vragen? Neem dan contact op met: