ICC-cursus PO

Educatie PO

Speel jij graag een actieve rol in het verbinden van onderwijs en cultuur? Wil je kunst en cultuur een vaste plek geven in het onderwijsprogramma? Heeft je basisschool nog geen cultuurbeleidsplan of is het huidige plan aan vernieuwing toe en wil je met je school een volgende stap maken? Dan is de ICC-cursus iets voor jou! 

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de acht bijeenkomsten zijn leerlijn-denken, draagvlak in het team, provinciale kansen voor jouw school, financiën en de culturele kaart van de omgeving van de school.

Een deel van de bijeenkomsten is online, voor het andere deel zijn we te gast bij culturele instellingen in Friesland, zoals het Planetarium in Franeker, waar we een kijkje achter de schermen nemen! De verwachte tijdsinvestering is ca. 40 uur. Dan heb je na afloop van de cursus een prachtig cultuurbeleidsplan voor jouw school.

De ICC-cursus wordt in Friesland samen gegeven door vier partijen: Kunstkade, Akte2, PABO NHL-Stenden en Keunstwurk. Na afloop van de training ontvang je het certificaat Cultuurcoördinator Primair Onderwijs van het LKCA. Meld je je aan met een groep (vanaf 12 personen), dan kan kunnen we in overleg ook naar jouw locatie komen.

Kernvragen
• Hoe krijgt cultuureducatie een plek bij mij op school?
• Hoe pak ik het aan? Welke rol neem ik?
• Met wie kan ik samenwerken?
• Hoe creëer ik draagvlak?
• Hoe vergroot ik het eigenaarschap van mijn leerlingen?

Praktische informatie

Voor wie: leerkrachten en schoolleiders
Aantal bijeenkomsten: 8
Data:
2023: 12 oktober, 16 november, 14 december
2024: 11 januari, 8 februari, 7 maart, 4 april (online), 30 mei certificering
Tijd: 15:15-17:30 uur
Locatie: Elke bijeenkomst is op een andere culturele locatie in Friesland of online
Financiële bijdrage: Je kunt de ICC-cursus gratis volgen.
Meer informatie: mail naar cultuureducatie@keunstwurk.nl

Aanmelding is gesloten.

Meer weten over ICC-cursus PO?

Neem contact op met Daniëlle van Peer