IIS

Amateurkunst

IIS gaat over ijs als verbinder. Want zodra het vriest, komen we in Friesland massaal in actie om er samen voor te zorgen dat iedereen het ijs op kan. Alle IIS-projecten zijn gemaakt vanuit de mienskip, bijvoorbeeld door een dorp, wijk, stad of vereniging in combinatie met één of meerdere kunstenaar(s).

Ferbinende mienskipsprojekten yn hiel Fryslân

IIS is het mienskipsproject van Arcadia in coproductie met Keunstwurk. Alle projecten van IIS zijn gemaakt door en/of met de mienskip, en dat voel je. De saamhorigheid, de verbondenheid en de Friese taal en cultuur zijn zichtbaar, hoorbaar en voelbaar in de talloze voorstellingen, verhalen en multimediale hoogstandjes. Beleef ze, en maak in honderd dagen kennis met Friese dorpen, steden, wijken en verenigingen.

IJsbaan als symbool voor klimaatcrisis

IJs is belangrijk voor de Friezen. Zodra het vriest, komen de schaatsen uit het vet en gaat jong en oud het ijs op. De talloze Friese ijsbanen zijn dan ook een symbool van verbinding. Maar tegenwoordig óók een symbool van crisis: de aarde warmt op, het klimaat verandert en de gezellige ijsbanen worden de laatste winters vaker bevolkt door schapen en spelende kinderen, dan door enthousiaste schaatsers. Wat kunnen we daaraan doen? Wat willen we doorgeven aan de volgende generaties? Of, in mooi Fries: Hoe kinne wy in goede foarâlder wêze? Deze vragen staan centraal bij alle projecten van IIS.

Kijk voor informatie en het laatste nieuws op de website van Arcadia.

IIS is een co-productie van Arcadia en Keunstwurk.