Keunstryk

Educatie PO VO

Keunstryk brengt aansprekend (meertalig) taalonderwijs en goede cultuureducatie op een inspirerende wijze samen. Scholen die voor Keunstryk kiezen, kiezen voor een open proces, waarin samen leren, ontdekken en maken centraal staat. De vraag waaraan de school wil werken staat vast. De uitkomst niet. Een Keunstryk is altijd verbonden met de leefomgeving van de leerlingen en ontstaat in co-creatie van school, leraren, kunstenaar en taaldeskundige. Keunstryk is er voor primair en voortgezet onderwijs en is onderdeel van Taalplan Frysk.

Ontwerp
Een Keunstryk begint altijd met het samen opstellen van een ontwerp. Daarvoor is een handig ontwerpformulier gemaakt dat alle stappen behandelt. Er zijn drie basisontwerpen: creatief schrijven, filosoferen en volksverhalen. Maar scholen kunnen ook met het begeleidingsteam een heel eigen ontwerp opstellen.

‘Dit is betekenisvol onderwijs. De leerlingen waren betrokken en open over hun verhalen van het hart. Er ontstond veel respect en waardering voor elkaar.’

Vier fasen

Het werken aan een Keunstryk bestaat in grote lijnen uit vier fasen, die in elkaar overlopen:

  • Verkennen: samen met de procesbegeleider brengt de school haar vraag in kaart
  • Ontwerp: samen met de kunstenaar en taaldeskundige worden ideeën en doelen omgezet in een ontwerp en afspraken over het proces vastgelegd
  • Uitvoering: in de uitvoering werken leraar en kunstenaar samen, de kunstenaar begeleidt de leerlingen in hun creatieve proces en neemt de leraar hierin mee
  • Presentatie: elk Keunstryk sluit af met een presentatie. De discipline waarin is gewerkt, bepaalt de vorm. Dat kan van alles zijn, een expositie, voorstelling of film.


Meedoen

Neem voor meer informatie contact op met Anja Morsink.
Zij is maandag t/m donderdag telefonisch bereikbaar op 06 283 037 01 of Anja.morsink@nhlstenden.com.