Ruimte voor krachtige cultuureducatie in Noord Nederland

KRAAK is een netwerk van cultuureducatie professionals. Een paar keer per jaar kraken we een cultureel festival in het Noorden en slaan we – als het mythische wezen ‘De Kraken’ – onze tentakels uit om samen het werkveld te verkennen en te komen tot inspiratie en innovatie.

Vragen die we stellen: Hoe zorgen we voor bewustwording bij onszelf, in het cultuureducatieveld en in het onderwijs? Hoe zetten we het kind centraal en leren we het denken als een kunstenaar?
Hoe kunnen we cultuureducatie verbinden aan het onderwijsprogramma en het leven van elk kind?

En hoe doen we dit op een manier die het cultureel bewustzijn van kinderen ondersteunt en tot bloei laten komen? Met als doel gelukkige en zelfdenkende kinderen die de uitdagingen die hen te wachten staan moedig en vol vertrouwen tegemoet treden.

Laten we een KRAAK zetten. En die ruimte nemen!


KRAAK is een samenwerking tussen: FACET, ICO, Gebied B, Scala, Kunst&Cultuur, Kunstkade, Keunstwurk, WeTheNorth. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de toekomst van het onderwijs, met daarin een belangrijke rol en plek voor cultuureducatie. Voor festivals is KRAAK een duurzame investering in nieuw publiek en onderwijsvernieuwing.