Kultuer Kollektyf

Jongeren Kunstenaars & Makers

Het Kultuer Kollektyf verbindt de Friese productiekernen VHDG, New Noardic Wave, Explore the North, Tryater, Popfabryk en LF2028 om eigenzinnige Friese makers optimaal te kunnen ondersteunen in hun artistieke, zakelijke en persoonlijke ontwikkeling. Keunstwurk treedt hierbij op als onafhankelijke penvoerder en coördinerende partij.

Door middel van het delen van kennis, netwerk en ervaring wordt ingezet op het versterken van de kwaliteit van artisticiteit, ondernemerschap en zichtbaarheid van interdisciplinaire makers in Fryslân.

Meer weten over Kultuer Kollektyf?

Neem contact op met Harmyn Venema