Kunstvak route

PO VO Kunstvak

Met de Kunstvak route bieden we kunstvakdocenten meerdere mogelijkheden om zich te ontwikkelen en te ontdekken wat je nodig hebt om als kunstvakdocent stevig voor de klas te staan. Je kunt je kennis opfrissen, te oriënteren en je verdiepen in actuele thema’s in het onderwijs. Ook is er ruimte voor intervisie en stage. Je kunt je je eigen route bepalen en de onderdelen kiezen die passen bij jouw ontwikkeling.

Cursussen
De Kunstvak route bestaat uit vijf cursussen. De basiscursus Kunstvak voor de klas is gratis. Voor de vier verdiepte modules [speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, kunst & taal, het jonge kind] vragen we een bijdrage. Bijna alle cursussen worden gemaakt en gegeven door Keunstwurk, in samenwerking met Kunstkade. De cursus voor SO is ontwikkeld door LKCA en Plein C.
* Kunstvak voor de klas [start 23 feb 2024]
* Kunstvak voor de klas: SO speciaal onderwijs [start 10 januari 2024]
* Kunstvak voor de klas: het jonge kind [start 5 februari 2024]
* Kunstvak voor de klas: werken met jongeren [april – juni 2024]
* Kunstvak voor de klas: kunst & taal [april-juni 2024]

Intervisie en stage
Naast de cursussen is er ook ruimte voor intervisie en zijn er stagemogelijkheden. Hiervoor kun je contact opnemen met Froukje Geerts.

Meer weten?