Méér Muziek in de Klas lokaal Fryslân

Educatie PO

Muziek legt bij kinderen een structurele basis voor empathie, sociale binding, kwaliteit van leven, creativiteit, luisteren naar elkaar en openstaan voor verschillen: onmisbare menselijke waarden in onze maatschappij. Méér Muziek in de klas lokaal Fryslân wil structureel muziekonderwijs op basisscholen, zodat dat elk kind in Fryslân vanuit zijn eigen leef- en woonomgeving gelijke kansen krijgt om zijn of haar muzikale identiteit te ontwikkelen, talent te ontplooien en leerprestaties te verbeteren.

Méér Muziek in de Klas Lokaal Fryslân is onderdeel van de landelijke beweging Méér Muziek in de Klas. In Friesland hebben vertegenwoordigers van de provincie, gemeenten, onderwijs, opleiders en culturele instellingen op initiatief van Keunstwurk in 2018 een convenant getekend waarin duidelijk uitgesproken is dat de scholen het voortouw nemen bij het uitvoeren van dit convenant.

Cultuurverbinder

Elke school is immers anders en moet muziek integreren op een wijze die past bij de school. Maar dit kan nog wel eens een zoektocht zijn. Daarom zijn er gelukkig cultuurverbinders en cultuurcoaches die jou kunnen begeleiden en ondersteunen in het opzetten of verbeteren van het muziekonderwijs. En het mooie van deze cultuurverbinders en cultuurcoaches is dat ze zich bezig houden met alle cultuurvakken. Dus wil je bijvoorbeeld een verbinding tussen muziek en theater of muziek en taal op jouw school? Dat kan allemaal!

Meispelen

Een belangrijk muziekmoment in het jaar is de Meispelen, dé kunst en cultuurdag op basisscholen in Friesland. Samen maken we zichtbaar wat er allemaal gebeurt en zo vieren we het muziekonderwijs in Friesland!