Opleiding Regisseur in het Amateurtheater

Amateurkunst Theater

Een gecertificeerde opleiding van drie jaar waarbij de cursist het Fryske én landelijke regiecertificaat ‘Regisseur in het Amateurtheater’ ontvangt. Na afronding is de regisseur in staat om zelfstandig creatieve processen om te zetten in een toonaangevende voorstelling met amateurs. De opleiding is daarom heel geschikt voor inspirators en aanjagers van creatieve projecten in dorp of stad. De cursist ontwikkelt zichzelf in stressbestendigheid en leert beter samenwerken. 

De onderdelen van de opleiding zijn ook in losse modules.

Inhoud

Het eerste jaar staat in het teken van spel, overdracht en dramaturgie-geschiedenis. Daarnaast ga je in de praktijk aan de slag met een korte regieopdracht. Het eerste jaar is tevens de korte regiecursus.

In het tweede jaar wordt er gewerkt aan regie-concepten en gaat de lesstof dieper in op de overdracht en begeleiding van (amateur)spelers. Daarnaast krijg je les van specialisten op het gebied van decor, kleding, geluid en licht. Je sluit het jaar af met een regieopdracht van +/- dertig minuten. Het tweede jaar staat gelijk aan het Fryske regiecertificaat.

In het derde jaar bekijken we welke aandachtspunten er nog zijn en wordt op basis daarvan een lespakket samengesteld. Als slotstuk werken we aan een avondvullende regie bij een vereniging in het noorden. De repetities en de voorstellingen worden bezocht en beoordeeld door een commissie en daarmee staat het derde jaar gelijk aan het landelijke certificaat.

Lesdagen

De opleiding is in september 2023 weer van start gegaan. De lesdagen vallen op de dinsdagavonden en één keer in de twee weken op donderdagavond. De presentaties vinden plaats in het weekend. De totale studie-inspanning ligt gemiddeld rond drie dagdelen per week (inclusief huiswerk). De schoolvakanties zijn op deze opleiding van toepassing.

Modules

Geen tijd voor de 3-jarige opleiding? De onderdelen van de opleiding regisseur amateurtheater zijn ook in losse modules te volgen. Dit zijn de modules van september 2023 tot en met juni 2024:

Gegevens Opleiding Regisseur Amateurtheater

Docenten bevoegde gastdocenten. Coördinator opleiding: Theo Smedes
Startdatum dinsdag 5 september 2023
Duur opleiding 3 jaar
Taal Frysk en Nederlands
Locatie Keunstwurk | Snekertrekweg 1, 8912 AA Leeuwarden
Lesdagen elke dinsdagavond + 1 keer in de 2 weken op donderdagavond | Presentaties zijn in het weekend
Tijdsinvestering gemiddeld drie dagdelen per week (inclusief huiswerk)
Kosten 1e jaar € 850,- | 2e jaar € 850,- | 3e jaar € 425,- als de betrokken vereniging een vergoeding betaalt. Als dit niet het geval is betaalt de cursist het volledige cursusgeld à € 850,-
Aanmelden Wil je deze opleiding volgen? Neem dan contact op met Theo Smedes via t.smedes@keunstwurk.nl

Alumni – deze deelnemers gingen je voor!

Henk Roskammer (certificaat behaald in 2017) – Henk werkt al jarenlang als regisseur voor het jongerentheater in Harkema. Na het volgen van deze opleiding is hij ook meer volwassen groepen gaan regisseren en werkt daardoor nu provinciebreed.

Grytha Visser (certificaat behaald in 2013) – Grytha werkt regelmatig aan openluchtspelen in Friesland. Ze regisseert de jeugd van Shakespeare Theater Diever en ze geeft les op het voortgezet onderwijs in Groningen.

Caro Kroon (certificaat behaald in 2013) – Caro participeert in verschillende projecten van Leeuwarden–Fryslân 2018 zoals bijvoorbeeld De Reis en Tijd voor Talent. Ze is nu directeur van SPOONK in Leeuwarden.

Contact

Heb je vragen? Neem contact op met: