Inschrijfformulier ‘Match’ voor regisseurs

  • –jouw gegevens gebruikt worden door de projectorganisatie | –er mogelijk beeldopnames van jou worden gemaakt en gedeeld via de communicatiekanalen van de partners in het project (er wordt rekening gehouden met deelnemers die liever niet in beeld komen) | –Jij onderdeel bent van een onderzoek naar artistieke ontwikkeling in het amateurtheater en zo nodig meewerkt aan bijvoorbeeld een interview of het aanleveren van gegevens