Inschrijfformulier ‘Match’ voor toneelverenigingen/ theaterinitiatieven

  • Wat is de naam van jullie amateurtheatergroep?
  • –onze gegevens gebruikt worden door de projectorganisatie | –er mogelijk beeldopnames van onze groep worden gemaakt en gedeeld via de communicatiekanalen van de partners in het project (er wordt rekening gehouden met deelnemers die liever niet in beeld komen) | –we onderdeel zijn van een onderzoek naar artistieke ontwikkeling in het amateurtheater en zo nodig meewerken aan bijvoorbeeld een interview of het aanleveren van gegevens