05 juli 2023

Jury Gerrit Benner prijs bekend gemaakt

Kunstenaars & Makers Nieuws
Foto: David Vroom

Gedeputeerde Staten van Fryslân heeft de jury van de Gerrit Benner Prijs benoemd. De prijs wordt toegekend aan een kunstenaar wiens werk toonaangevend is voor het kunstaanbod in de provincie.

De jury, voorgedragen door Keunstwurk, bestaat dit jaar uit drie leden:

  • Julia Geerlings (curator en directeur van A Tale of A Tub in Rotterdam)
  • Judith Spijksma (conservator moderne en hedendaagse kunst bij het Fries Museum in Leeuwarden)
  • Gitte Brugman (was 5 jaar werkzaam als artistiek leider van Kunstmaand Ameland)

De jury buigt zich de komende tijd over de vraag aan wie de oeuvreprijs 2023 moet worden toegekend.

Ouvreprijs
De tweejaarlijkse provinciale Gerrit Benner prijs is vernoemd naar de Friese landschapsschilder Gerrit Benner, uit de 20e eeuw. Dit jaar wordt de prijs toegekend aan een beeldend kunstenaar met werk uit een langere periode: een zogenaamde Oeuvreprijs. In 2019 is de Oeuvreprijs voor het laatst uitgereikt aan Auke de Vries (zie foto).

Tentoonstelling
Wie de oeuvreprijs wint, wordt later dit jaar bekend gemaakt. De winnaar ontvangt €5000,- en een tentoonstelling in het Fries Museum. Naast het prijzengeld ontvangt de winnaar €5000,- voor een activiteit die bijdraagt aan de ontwikkeling van de beeldende kunst in Fryslân.

De organisatie is in handen van Keunstwurk, in opdracht van de provincie.

Fotografie: David Vroom.