29 juni 2023

Keunstryk: kunst stroomt het best in je moedertaal

Educatie PO Verhalen

Het project Keunstryk brengt aansprekend (meertalig) taalonderwijs en goede cultuureducatie op een inspirerende wijze samen. Kunstenaar Frank Belt vertelt over de editie van Keunstryk op de Sint Michaelschool in Harlingen.

“Meertaligheid en het gebruik van Fries in het onderwijs zijn in onze meertalige provincie niet altijd vanzelfsprekend. In een combi van twee kunstenaars hadden we de opdracht om dit vlot te trekken en zo leerkrachten te inspireren. Met Marieken Biegman en Yvonne Feijten mocht ik hier op twee scholen aan werken. Vanmorgen sloten Yvonne en ik het laatste traject af.

Juiste impulsen

De juiste impulsen blijken belangrijk. Tresoar bracht eerst een bezoek aan school met een kist vol voorwerpen van vroeger, waarover in het Fries gesproken werd. Aan de kinderen werd gevraagd een “oud” voorwerp mee te nemen naar school. Daar gingen wij op verder met het bedenken van verhalen, het maken van draadfiguren, zoeken van woorden daarbij in verschillende talen en daarmee weer maken van nieuwe verhalen.

Thuistalen

Er kwamen verschillende thuistalen naar voren en er is verteld in die talen. In de steden waar wij waren was dat nauwelijks Fries, maar wel een bonte verscheidenheid aan andere talen. Sommige kinderen zag je groeien van het feit dat hun eigen taal gebruikt en gehoord mocht worden. Tegelijk stootten we ook op de drempel: de schooltaal is meestal Nederlands en voor kinderen (en leerkrachten) voelt het vaak gek om daar een andere taal te gaan spreken.

Verrijkt

Ik denk dat daar maar één oplossing voor is: doen, vooral ook door de leerkrachten zelf, al is het met vallen en opstaan. Waarom? Omdat het Fries niet alleen een taal is maar ook een wereld van gevoelens en betekenissen. Het verrijkt iedereen als het ook gebruikt wordt op school. Omdat het kinderen en leerkrachten in hun kracht laat zien als ze hun moedertaal kunnen gebruiken. Omdat meertaligheid je leert over verscheidenheid en het omgaan met verschillen. Omdat meertalig onderwijs je leert moeite te doen om je verstaanbaar te maken én de ander te verstaan als je elkaars taal niet spreekt.

Kunst kan daar zeker bij helpen, hebben we gezien. Kunst vraagt om creativiteit, verbeeldingskracht, het vrij laten bewegen van je eigen gedachten. Die stroom benader je het dichtste in je moedertaal. Zo roept het één het ander op. Als je het maar gewoon doet.”


Wil je ook een Keunstryk op je school?

Neem dan contact op met Anja Morsink. Zij is beeldend docent en onderzoeker Academie Primair Onderwijs en Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid bij NHL Stenden Hogeschool.
Mail: Anja.morsink@nhlstenden.com of tel: 06 283 037 01 (maandag t/m donderdag).

Meer lezen over inspirerend meertalig onderwijs kan hier.

Keunstryk is ontstaan in de Proeftuin Meertaligheid van Afûk, Cedin, het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid van NHLStenden en Keunstwurk.
Keunstryk is ûntwikkele foar Taalplan Frysk 2030 en wurdt mei mooglik makke troch de provinsje Fryslân.