06 juni 2024

Keunstwurk agendeert zorgelijke bezuinigingen

Educatie Jongeren Amateurkunst Nieuws
Foto: Omrop Fryslân, Ronnie Porte

De Friese cultuursector, met name Keunstwurk en diverse musea, heeft zich tijdens de afgelopen Steatemerk en Statenvergadering over de cultuurnota uitgesproken tegen de voorgenomen provinciale bezuinigingen van 800.000 euro en de verdeling van de incidentele middelen. Deze bezuinigingen bedreigen essentiële onderdelen van cultuureducatie, talentontwikkeling bij jongeren en artistieke ondersteuning in Friesland.

Cultuureducatie, Kunstbende en ondersteuning kunstenaars

Keunstwurk staat voor een ingrijpende besparing van 370.000 euro, wat neerkomt op 22 procent van haar begroting. Dit betekent het einde van subsidie voor cultuureducatie in het voortgezet onderwijs, hoewel cultuureducatie in het basisonderwijs behouden blijft. Directeur Douwe Zeldenrust benadrukt het belang van continuïteit in cultuureducatie: “De vervolgstap in het voortgezet onderwijs is ook heel belangrijk.” De subsidie aan het programma Kunstbende wordt ook stop gezet. Een belangrijke schakel in de keten van talentontwikkeling voor jongeren.

Het Steunpunt Beeldende Kunst van Keunstwurk raakt eveneens haar subsidie kwijt. “We willen graag doorgaan met ons totaalpakket aan ondersteuning, van primair onderwijs tot professionele kunstenaars,” aldus Zeldenrust. Keunstwurk heeft de provincie gevraagd om meer ruimte om de bezuinigingen zelf in te vullen en denkt ruim een ton te kunnen besparen op gebouwen en overhead.

Verbindende rol van Keunstwurk

Beeldend kunstenaar Marten Winters en onderwijsbestuurder Mirjam Pruiksma benadrukken de cruciale rol van Keunstwurk in hun professionele ontwikkeling en onderwijs. Winters: “Keunstwurk is erg belangrijk geweest voor mijn ontwikkeling.” Pruiksma voegt toe: “Keunstwurk heeft ons enorm geholpen bij het ontwikkelen van methoden om leerlingen in het speciaal onderwijs in aanraking te brengen met cultuur.”

Musea en cultureel toerisme

Naast Keunstwurk worden ook musea getroffen door de bezuinigingen doordat het totale budget voor de musea vanaf 2026 minder zal zijn, dan nu. Terwijl het Fries Museum jaarlijks bijna 3,5 miljoen euro blijft ontvangen, wordt het bedrag wat beschikbaar is voor andere musea minder dan één miljoen euro vanaf 2026. Froukje Hernamdt van Natuurmuseum Fryslân pleit voor trots op de Friese musea en hun rol in het aantrekken van toeristen.

Oproep tot herziening bezuinigingen

Cultuurgedeputeerde Sijbe Knol stelt dat de bezuinigingen onvermijdelijk zijn, gezien het krimpende totaalbudget van de provincie. Echter, diverse Statenleden en vertegenwoordigers uit de cultuursector roepen op tot heroverweging en een meer flexibele invulling van de bezuinigingen om de culturele rijkdom van Fryslân te behouden.

Provinciale Staten zullen binnenkort verder spreken over het cultuurbeleid en de bezuinigingen. Keunstwurk blijft aandacht vragen voor de cruciale onderdelen waar nu op gekort dreigt te worden, in de hoop op een constructieve oplossing voor de Friese cultuursector en perspectief voor Keunstwurk.