08 maart 2023

Keunstwurk onderdeel van het Europese netwerk Amateo

Amateurkunst Nieuws

Sinds februari j.l. is Keunstwurk lid van Amateo. Dit is het Europees netwerk voor actieve deelname aan culturele activiteiten dat de deelname aan amateurkunst wil bevorderen. Het lidmaatschap geeft Keunstwurk de mogelijkheid om kennis en ervaring uit te wisselen met andere culturele organisaties op het gebied van amateurkunst in Europa.

Amateo ziet actieve deelname aan kunst als een kernwaarde voor een vrije en open samenleving zoals verankerd in artikel 27 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Actieve deelname aan kunst- en culturele activiteiten stelt individuen in staat zich vrij uit te drukken en bevordert culturele cohesie, sociale inclusie en actief burgerschap met een toegevoegde waarde voor humanistische en democratische waarden.

Amateo werd opgericht in 2008 en omvat vandaag 58 nationale en regionale koepels en verenigingen uit EU-lidstaten en programmalanden.

Contact

Meer weten?

Mede mogelijk gemaakt door

Amateo