Art Studio Dimitri

schilderkunst, grafiek
Beeldende kunst

Samenvatting

Myn namme is Dimitri Feenstra en ik bin yn 1977 berne yn in Hommerts. Ik gie nei de Akademy fan de Keunsten Minerva dêr’t ik ôfstudearre yn 2001. Hjirnei die ik myn Master of Fine Arts oan it Frank Mohr Instituut yn 2003 haw ik myn diploma helle. Ik hâld myn wurk sa alsidig mooglik en behein my net ta ien ûnderwerp of technyk. Op dizze manier hâld ik dingen ynteressant foar mysels en helpt it my om my sa breed mooglik te ûntwikkeljen. Twa ûnderwerpen dy’t ik in protte skilderje binne fûgels en lânskippen, leafst nei waarnimming en faak op papier. Myn metoade fan skilderjen liket sketchy en spontaan. Ik druk myn etsen en aquatinten by ‘Grafisch Atelier Friesland’ yn Ljouwert.

Impressies

Titel: Ameland
Jaar: 2023
Titel: Ameland
Jaar: 2023
Titel: Ameland
Jaar: 2023
Titel: Ameland
Jaar: 2023
Titel: Ameland
Jaar: 2023
Titel: Ameland
Jaar: 2023
Titel: Bonte Strandloper
Jaar: 2024
Titel: Goudplevier
Jaar: 2024