Eja Siepman van den Berg

beeldhouwkunst
Beeldende kunst
Woonplaats Beetsterzwaag

Samenvatting

Mijn werk ontleent haar vormentaal aan de figuratie, terwijl mijn belangstelling zich richt op abstracte kwaliteiten van beeldhouwkunst.
Een eeuwenoude beeldhouwkundige traditie speelt in mijn werk vanzelfsprekend een rol, en het is deze formele en stilistische traditie die ik begin jaren zeventig niet zonder meer ‘overboord’ heb willen zetten. Het is vanaf deze jaren echter, dat ik juist ook zocht naar een nieuwe invulling van traditionele, figuratieve opvattingen van beeldhouwkunst. Het menselijk lichaam bleef centraal staan, maar in uitgangspunt en intentie spelen in mijn werk vooral abstracte kwaliteiten een cruciale rol. In mijn sculpturen in brons en steen zoek ik naar het ‘mathematische’ in het ‘organische’, naar een beeldtaal die zich – alhoewel geënt op een rijke traditie van figuratie – richt op meer exacte benaderingen van sculptuur. Evenwicht en compositie, proportie, balans en symmetrie, maar ook de wezenlijke eigenschappen van mijn materialen zijn centrale thema’s in mijn werk. Met mijn sculptuur wil ik meer fundamentele vragen van beeldhouwkunst beantwoorden, vragen die de begrenzing van ‘abstractie’ of ‘figuratie’ overschrijden.

Impressies

Titel: Zigzag
Jaar: 1982
Afmetingen: 90 cm
Titel: Koude steen
Jaar: 1992
Afmetingen: 89 cm
Titel: Torso van jong meisje
Jaar: 2018
Afmetingen: 40 cm
Titel: Lopend meisje
Jaar: 2007
Afmetingen: 88 cm
Titel: Tjinta
Jaar: 2016
Afmetingen: 85 cm