Henk Pietersma

Glaskunst, Schilderen, Tekenen, Monumentale kunst
Beeldende kunst
Woonplaats LEEUWARDEN
Telefoon 058-2882113

Samenvatting

Beeldend Kunstenaar

Autonome tekeningen en schilderijen toepassing in boekomslagen (o.a. Nieuwe Bijbelvertaling NBV) en glassvisuals.
Henk Pietersma vindt in de Bijbel zijn inspiratiebron.
• Zo heeft hij bij elk van de 150 psalmen een schilderij gemaakt.
In een boek met de titel ‘De goedheid op mijn tong gelegd’ (uitg. Royal Jongbloed, Heerenveen) zijn deze werken gebundeld, samen met door hem zelf geschreven poëtische teksten bij elk van die schilderijen. Deze kunnen gelezen worden als persoonlijke reflectie, zowel op de tekst van de onberijmde psalm als op het geschilderde beeld.
• Ook heeft hij een serie van 52 werken gemaakt bij de lijdensweg, het sterven en de opstanding van Jezus. Onder de titel ‘Waar was jij…’ zijn ook deze werken in combinatie met persoonlijke mijmeringen bijeengebracht in een boek, uitgegeven door Royal Jongbloed.
• Een derde serie wordt gevormd door 76 schilderijen als een reactie op tekst van de Latijnse mis met daarin de geloofsbelijdenis van Nicea. Samen met de persoonlijke woordreflecties van de kunstenaar op deze zeventien honderd jaar oude tekst, zijn deze werken in een boek bijeengebracht met de titel: ‘CREDO, geloven op scherp’.
• Momenteel (2018) werkt de schilder aan een serie werken onder de titel ‘Ken mijn naam’. Elk schilderij geeft uitdrukking aan een van de namen die door de schrijvers van de Bijbel aan de persoon Jezus worden gegeven.