Monique Vogelsang

Grafisch ontwerper, Ruimtelijk ontwerper
Woonplaats Heerenveen

Samenvatting

vogelsang© grafisch ontwerp is een ontwerpburo en concentreert zich met name op het ontwerpen en vormgeven van boeken, bijzondere publicaties, visuele identiteit en tentoonstellingen. Ontwerpt vanuit een kritische maar flexibele houding en enthousiasme voor het vak. Monique vindt dat de vorm van de boodschap helder, eigentijds en direct moet zijn, afgestemd op het doel en de eigenheid van de opdrachtgever. Elk project is uniek. Vogelsang is een conceptdenker.

Impressies