Stichting DeDansDivisie

Dans
Woonplaats Leeuwarden

Samenvatting

Stichting DeDansDivisie heeft tot doel professionele (moderne) dans toegankelijk te maken voor een breed publiek in de Provincie Fryslân en de stad Leeuwarden in het bijzonder. Zij doet dit door het maken van dansvoorstellingen met cross-overs naar andere kunstdisciplines. Ook wil zij positieve impulsen geven aan het dansklimaat in Fryslân.

Stichting DeDansDivisie zet dans als middel in om persoonlijke verhalen te vertellen en mensen met elkaar te verbinden. Ze initieert naast artistieke projecten ook sociale projecten waarin gewerkt wordt met bijzondere doelgroepen, waarin actuele maatschappelijke thema’s worden gebruikt als uitgangspunt.

Impressies

Titel: Wachten op Visite
Titel: Wachten op de Liefde