11 mei 2023

MIENSKIP EN BEDRIUW YN FERBINING

Stipe Tip Nieuws

Voor stichtingen en verenigingen die met lokale ondernemers gezamenlijke activiteiten organiseren, staat de subsidieregeling ‘Mienskip en Bedriuw yn ferbining’ open.
Om inwoners en lokale ondernemers dichter bij elkaar te brengen, stelt de provincie Fryslân 5000 euro per initiatief beschikbaar.

Heb jij een goed idee bij jou in de buurt of in het dorp? Kijk dan op de website  van de provincie Fryslân voor meer informatie!

Gedeputeerde Fokkinga: “Ik bin bliid dat wy de regeling iepenstelle kinne. Lokale ûndernimmers hawwe in wichtige funksje yn de Fryske doarpen.”

Lokale ondernemingen

De provincie Fryslân stelt eenmalig € 330.000, – beschikbaar om initiatieven vanuit buurten en dorpen, die bijdragen aan een sterkere band tussen buurt/dorp en lokale ondernemingen, te stimuleren. Het doel van deze eenmalige regeling is het versterken van het lokale gevoel van samen zijn en de bewustwording van het belang van lokale ondernemingen voor een buurt en/of dorp. Door middel van meerdere activiteiten die georganiseerd worden in buurt en/of dorp, hoopt de provincie Fryslân meer verbondenheid te creëren.

Dorpsontbijt

Om een idee te geven van activiteiten die de provincie als een positieve bijdrage ziet, zijn er enkele voorbeeldactiviteiten opgesomd.

  • Terugkerend dorpsontbijt met brood van de bakker en melk en kwark van de boer;
  • Kennismakingsdagen met een supschool en daarna nazit bij het café;
  • 5 keer houden verschillende ondernemingen in het dorp een open dag;
  • 5 sportevenementen gesteund door lokale ondernemingen (jeu de boules met nieuwe verlichting van lokale installateur);
  • 5 workshops van een atelier met thee van de lokale theetuin.

Vijf keer plaatsvinden

De activiteiten van de aanvraag dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • De activiteiten vinden minimaal 5 keer binnen het jaar plaats, waarbij er maximaal éen keer per twee weken een activiteit mag plaatsvinden;
  • De activiteiten zijn gestart tussen 16 januari 2023 en 1 juli 2023 en uiterlijk voor 1 juli 2024, maar binnen 1 jaar na starten afgerond;
  • De activiteiten zijn voor iedereen gratis en openbaar toegankelijk;
  • De geschatte kosten bedragen tenminste € 5.000, – voor alle activiteiten bij elkaar opgeteld;
  • De activiteiten waarvoor de aanvraag wordt ingediend, dienen binnen de grenzen van de provincie Fryslân plaats te vinden;