11 mei 2023

Open oproep Jongeren maken cultuur

Stipe Tip Nieuws

Heb je een plan voor kunstzinnige en/of erfgoedactiviteiten waarbij jongeren actief zijn betrokken? En is jouw plan toegankelijk en stimuleert het cultuurdeelname bij jongeren van 12 tot 27 jaar? Vindt de activiteit plaats binnen Friesland, maar buiten Leeuwarden?

De Open Oproep Jongeren maken cultuur is onderdeel van de subsidiergeling Samen Cultuurmaken en uitvoering van de Impuls jongerencultuur. Met deze impuls wil het kabinet de cultuurdeelname van jongeren stimuleren, omdat zij op cultureel vlak veel moesten missen gedurende de coronaperiode. 

De subsidie is voor:

 • initiatieven die jongeren (12 – 27 jaar) actief betrekken bij kunst- en erfgoedactiviteiten
 • activiteiten die cultuur maken met, voor en door jongeren
 • activieteiten die bijdragen aan het versterken van de culturele ontwikkeling van jongeren
 • projecten die de samenwerking tussen het cultureel en sociaal domein versterken
 • projecten die niet eerder starten dan 13 weken nádat de volledige aanvraag is ingediend
 • activiteiten die plaatsvinden buiten Leeuwarden
 • zelfstandig professionals/instellingen in het cultuur- of sociaal domein

Waar let het fonds op?

 • De inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten
  Wat is het doel? Hoe is de aanpak? 
 • Organisatorische kwaliteit
  Wat zijn de kwaliteiten van de uitvoerders? Is er een realistische planning en begroting? 
 • De ontwikkeling binnen het project en hoe samenwerking daaraan bijdraagt
  Hoe wordt gewerkt aan ontwikkeling en verduurzaming van de activiteiten? Is er een gelijkwaardige samenwerking? Hoe ziet de rolverdeling eruit? Wordt de kennis van elke partij voldoende ingezet? 

Op aanvraag

Om je op weg te helpen, zijn er voorbeelden van een aanvraagformulier, een modelbegroting en een samenwerkingsdocument beschikbaar. Je bent verplicht de model begroting van het Fonds te gebruiken. Voor de samenwerking mag je ook een eigen document gebruiken.

Let op: Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld!