18 januari 2021

Spot On: je eigen omgeving is kunst

Educatie PO Verhalen

In het project Spot On gingen kinderen van 15 Next Level-scholen op onderzoek in het landschap van hun eigen woonomgeving. Hoe beleef ik mijn omgeving?

Leerkrachten en kinderen kwamen in gesprek tot een accent uit hun omgeving waarover ze het wilden laten gaan. Ze kozen een centrale vraag en meimakker Alie Popkema zocht daarbij een passende kunstenaar. Samen met de kunstenaar gingen de kinderen breed onderzoeken met inzet van alle zintuigen.

Meimakker Alie Popkema: “Dan zie je al de kracht van het doorlopen van zo’n proces. Er is interactie, de zintuigen worden gebruikt, je ziet andere talenten van kinderen Zo’n onderzoeksfase is onvoorspelbaar. Je weet niet waar het toe zal leiden en dat maakt het ook spannend. Maar dit proces is onbetaalbaar omdat je tijdens dit onderzoek het onderwerp persoonlijk weet te maken. De kinderen verbinden zich aan het onderwerp.”

Zo zijn twee scholen aan de slag gegaan met het water in de omgeving. Maar het proces en het resultaat zijn twee totaal verschillende onderzoeken en kunstwerken.

Op de CBS Alpha in Ryptsjerk ging Marjan Beuker op onderzoek met de kinderen. De vraag die zij stelden was: waarom heeft ons water deze kleur? En is de oceaan blauw? Wat volgde was naast een breed wateronderzoek een breed kleuronderzoek. Met gevonden stokjes werden kleuren gemaakt, onderzocht en nieuwe namen gegeven. Het resulteerde uiteindelijk in een prachtig kunstwerk.

Op de Oudvaart uit Sneek deed kunstenaar Jeanet Scheffer onderzoek met de kinderen met als uitgangspunt het water in de vaart. Er werden potjes met water gevuld. Vergeleken met het water van andere plekken. Er werd verzameld op de plek van het water en in de klas gesproken, geschreven, geschilderd en verwerkt. Het wateronderzoek werd gelinkt aan de lesstof van de Romeinen, waar ze op dat moment ook mee bezig waren.

Alie Popkema: “De kracht van Spot On is dat scholen zien dat ze meer gebruik maken van de directe omgeving van de school en dat kunst en cultuur dichter bij is dan gedacht. Door het dichtbij te zoeken en het persoonlijk te maken voor kinderen, maak je daarna de beweging naar buiten zoveel makkelijker. Daar zou onderwijs wat mij betreft over moeten gaan.”

De door de scholen gemaakte kunstwerken waren in januari 2021 te zien in dbieb in Leeuwarden. Cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes opende de expositie.