20 juni 2023

Subsidie verduurzaming van verenigingsgebouw

Amateurkunst Tip Nieuws

Denkt jouw vereniging na over verduurzaming van jullie pand? 


De Provincie Fryslân stelt hiervoor subsidie beschikbaar.

Voorwaarden:

  • Het pand is in bezit van de stichting of vereniging, heeft een maatschappelijke functie en draagt bij aan de leefbaarheid van het dorp of de wijk.
  • Per project kan maximaal 70% van de subsidiabele kosten worden gefinancierd, tot een maximum van 35.000 euro.

Aanvraag indienen

Er zijn twee momenten om een aanvraag in te dienen:
– van 8 mei tot en met 25 mei 2023 (tot 17.00 uur)
– van 18 september tot en met 5 oktober 2023 (tot 17.00 uur)

Per tender is er een totaalbudget van 2.325.000 euro beschikbaar.

De aanvraag wordt beoordeeld op verduurzaming, exploitatie, draagvlak en samenwerking.