11 mei 2023

Subsidie verduurzaming

Stipe Tip Nieuws

Denkt jouw vereniging na over verduurzaming van jullie pand? De Provincie Fryslân stelt hiervoor subsidie beschikbaar.

Voorwaarden
Het pand is in bezit van de stichting of vereniging, heeft een maatschappelijke functie en draagt bij aan de leefbaarheid van het dorp of de wijk.

Per project kan maximaal 70% van de subsidiabele kosten worden gefinancierd, tot een maximum van 35.000 euro.

Aanvraag indienen

Er zijn twee momenten om een aanvraag in te dienen:

  • van 8 mei tot en met 25 mei 2023 (tot 17.00 uur
  • van 18 september tot en met 5 oktober 2023 (tot 17.00 uur)

Per tender is er een totaalbudget van 2.325.000 euro beschikbaar.
De aanvraag wordt beoordeeld op verduurzaming, exploitatie, draagvlak en samenwerking.