06 maart 2024

Subsidietoekenning voor Amateurkunstveld

Amateurkunst Nieuws

Keunstwurk heeft extra financiering gekregen om projecten uit te voeren voor het amateurkunstveld in het kader van de regeling Pilot Nationaal Akkoord Amateurkunst. Onze eigen aanvraag is gehonoreerd, maar ook de aanvraag van Stichting Visie AmateurTheater, waarbij Fryslân één van de pilotgebieden is.

Pilotregeling Amateurkunst

In het kader van de Pilot Nationaal Akkoord Amateurkunst krijgt Keunstwurk de mogelijkheid om extra focus te leggen op vier gemeentes in Fryslân. Hierbij gaan we met verschillende methodes aan de slag om te testen wat het beste werkt voor het amateurkunstveld.

Vier gemeenten

Leeuwarden In de gemeente Leeuwarden richten we ons op de ‘ontwerpende aanpak’: ontwerpers en kunstenaars bedenken aan de hand van maatschappelijke thema’s hoe het amateurkunstveld hieraan gekoppeld kan worden.
Smallingerland In de gemeente Smallingerland gaan we aan de slag met de Mienskipsmethode waarin de gemeente, instanties en de amateurkunstbeoefenaar gezamenlijk projecten opzetten en uitvoeren.
Waadhoeke & Ooststellingwerf In de gemeentes Waadhoeke en Oostellingwerf gaan we op micro-niveau aan de slag met verschillende verenigingen. Hierbij onderzoeken we wat er speelt binnen de vereniging en waar vraagstukken liggen. Vervolgens wordt hier voor een x-aantal weken een expert aan gekoppeld om samen met de vereniging deze uitdagingen aan te gaan. Dit project loopt tot juli 2025.

Pilotproject theater

Daarnaast gaan we een project uitvoeren speciaal voor het amateurtheater in Fryslân! In deze pilot worden vijf amateurtheatergroepen uitgedaagd door aanstormende professionele artistieke begeleiders om over hun grenzen heen te kijken en te vernieuwen. Hiermee willen we stimuleren dat meer jonge makers aan de slag gaan in het amateurtheater en verenigingen de kans bieden om zich artistiek te ontwikkelen.

Deze pilot is in een initiatief van Stichting Visie AmateurTheater:  de pas opgerichte landelijke koepelorganisatie voor het amateurtheater. De koepelorganisatie heeft als doel om een verbindende schakel te zijn en ondersteunende organisaties en projecten te initiëren die de doorontwikkeling  van het amateurtheater stimuleren.

Naast Fryslân vindt er ook in Limburg een pilot plaats, uitgevoerd door Huis van de Kunsten Limburg. Onze ervaringen gaan we met elkaar uitwisselen, met als doel om aan het einde een inspiratiebron te zijn voor andere organisaties! 

Binnenkort volgt er meer informatie over deze projecten!