16 april 2023

Veel inspiratie en diepgang

Educatie PO VO MBO HBO Beeldverslag Verhalen

‘Wat een prachtige, speelse avond met veel inspiratie en diepgang! Ik ga er gelijk mee aan de slag en denk er vast nog lang over na.’ – Nants Schilstra (links op de foto) van NHL Stenden was afgelopen woensdag bij Het Onderwijscafé. Samen met docenten PO, VO, MBO en HBO gingen we de diepte in!

Centrale vraag voor deze sessies: Hoe kunnen we met kunst en cultuur een bijdrage leveren aan actuele thema’s in het onderwijs. Met daarbij veel aandacht voor de rol van de docent en wat deze nodig heeft om goed te functioneren in het huidige onderwijssysteem.

De sessie van 22 maart werd geleid door Bart van Rosmalen en Anouk Saleming. Zij zijn verbonden aan Musework en werken vanuit het muzische perspectief, waarbij ruimte wordt gemaakt voor het scheppende en creatieve in de mens.

Reactie van andere deelnemers

‘Om te leren moet je jezelf zowel kwetsbaar durven opstellen als kritisch blijven kijken. Kijken naar jezelf, jouw omgeving en uiteindelijk de wereld. Voor velen waarschijnlijk niet direct een nieuw inzicht, eigenlijk weten we dit wel, maar wanneer heb jij dit voor het laatst écht gedaan?
Tijdens de bijeenkomsten van het Onderwijscafé van Keunstwurk duiken we hier in, met kunst- en cultuureducatie als grote kapstok. Vorige sessies waren voor mij erg inspirerend en ik kijk uit naar de volgende!’
– Maarten Dikken Docent beeldende kunst OSG Singelland

‘Parttime ‘Het was een kunstzinnige uitnodiging tot meerstemmigheid. Dank aan iedereen aanwezig; we werden echt een soort van wij…’
– Richard Voss, Friesland College

‘Het is een feestje om erbij te zijn!’
– Jeltsje Adema, directeur IKC ’t Wad.

De groep docenten komt nog een keer bij elkaar tijdens een derde Onderwijscafé in mei over duurzaamheid. Na afloop formuleren de docenten aanbevelingen voor hun vakgenoten, die we te zijner tijd ook zullen delen op de website.

Fotografie: Lucas Kemper.