05 juli 2023

Vijf nieuwe regisseurs amateurtheater

Amateurkunst Theater Nieuws

Op zondag 2 juli kregen vijf cursisten van de opleiding regisseur in het amateurtheater hun certificaten voor de afronding van deze driejarige opleiding.

Het behalen van dit certificaat was uitzonderlijke prestatie voor deze groep omdat door corona het leertraject vertraging opliep en het lesprogramma ook uitval kende. De opleiding valt onder de verantwoording van LKCA (Landelijk Kenniscentrum Centrum Amateurkunst) in Utrecht. De opleiding is op drie plekken in ons land te volgen.

Contact

Meer weten over de regieopleiding?