01 december 2022

Vredeman de Vriesprijs voor architectuur 2023

Kunstenaars & Makers Nieuws

De Vredeman de Vriesprijs wordt jaarlijks uitgereikt door het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân, afwisselend voor vormgeving en voor architectuur. De prijs is bedoeld als erkenning van de kwaliteit van het werk en om de ontwikkeling in deze vakgebieden te stimuleren.

Op vrijdag 26 mei 2023 wordt de 12e Vredeman de Vriesprijs voor Architectuur uitgereikt aan het beste gebouw dat de afgelopen twee jaar (2020, 2021) is gebouwd in Fryslân. De prijs wordt uitgereikt aan zowel de opdrachtgever als de architect.

Deelnemers worden beoordeeld door een adviescommissie. De commissie nomineert inzendingen en draagt de prijswinnaar voor aan Gedeputeerde Staten. De winnende architect en opdrachtgever ontvangen gezamenlijk een oorkonde en een bedrag van € 5.000,-.

De prijs is vernoemd naar Hans Vredeman de Vries. Deze architect, planoloog, tekenaar en kunstenaar is in 1527 in Leeuwarden geboren. Daarnaast staat hij bekend als de grondlegger van de Antwerpse Renaissancestijl.

Winnaar 2020

De Vredeman de Vriesprijs voor architectuur 2020 is toegekend aan het Energie Kenniscentrum Leeuwarden en een woning in Oudemirdum. De publieksprijs ging naar de herinrichting van de Ooster- en Westerdiepswal in Kollum.

Bekijk hier de Brochure Vredeman de Vriesprijs voor architectuur 2020.

Contactpersoon

Tika Leinenga
Ondersteuning organisatie Vredeman de Vriesprijs 2022
E-mail: prijzen@keunstwurk.nl
Telefoon: 06-37 47 58 75

Partner

Provincie Fryslân