17 september 2023

Leerlingen van het Technasium 'zeggen het met kunst'

Educatie VO Verhalen
Project GIF, wreken aan een kunstwerk
Tekst:

Tijdens het project GIF zijn leerlingen van het Technasium van het Bogerman College in Sneek flink uitgedaagd. De leerlingen zijn gewend om vraagstukken doorgaans analytisch te benaderen en te onderzoeken. Maar wat gebeurt er als er een eigen drijfveer gezocht moet worden? En wat als de uitkomst in de vorm van een kunstwerk gegeven moet worden?

Het idee voor het project GIF komt van kunstvakdocent Elly van den Brand. Zij is groot voorstander van vakoverstijgend en onderzoekend leren: “Een onderwerp als gif kun je op verschillende manieren onderzoeken: biologisch, scheikundig, maar ook op het gebied van welzijn. Elke leerling kan er een eigen en inspirerende insteek uithalen.” Vooral de persoonlijke insteek sprak het Bogerman College aan. De docenten waren benieuwd om te ervaren hoe leerlingen zouden werken vanuit hun eigen fascinatie voor het onderwerp.

Afstemming met docenten en leerlingen

Elly: “Het project is degelijk voorbereid. Na de eerste kennismaking is er een gesprek geweest met een enthousiaste groep docenten. Daarna volgden gesprekken met enkele leerlingen die kritisch konden reageren op het plan. Hiervan zijn de belangrijkste conclusies meegenomen. 

Inspiratie en filosoferen

De leerlingen van 5 VWO hebben uiteindelijk zo’n drie maanden gewerkt aan het project. Als start hebben ze verschillende culturele festivals bezocht als Explore the North en LUNA en een bezoek gebracht aan het atelier van kunstenaar Johannes Bosgra. Zo kregen ze een beter inzicht in hoe een kunstenaar werkt en hoe Johannes zich laat inspireren door het werk van andere kunstenaars en door de natuur.

Citaten van leerlingen:
Dit is het eerste project in 5 jaar waar je onderzoek doet naar jezelf’
Ik vind het leuk dat je iets kan onderzoeken wat dichtbij je ligt. Waar ik altijd al nieuwsgierig naar was, daar had ik nu tijd voor om onderzoek naar te doen.’

Na de inspiratieronde hebben de leerlingen gefilosofeerd over het onderwerp: Wat is gif? En welke eigen associatie heb je daarbij?  Elly: “Ik denk dat de klassikale start met filosoferen aan de hand van vragen over gif geholpen heeft om de breedte van het onderwerp te pakken. En natuurlijk erop door blijven vragen tijdens het begeleiden.” Door middel van ‘mindmappen’ hebben de leerlingen een richting kunnen bepalen en vervolgens zijn ze daar onderzoek naar gaan doen.

Vertaling naar kunst

Vervolgens hebben de leerlingen een kunstwerk gemaakt en gepresenteerd. Ze gaven daarbij een toelichting op het proces: hoe ze tot het werk zijn gekomen, welke drijfveren ze hadden bij onderwerp gif en welke lessen ze hebben getrokken uit dit proces.

Elly: “De leerlingen vonden het lastig om de vertaling te maken van onderzoek naar kunst. Een leerling is zelf kunst gaan bekijken om geïnspireerd te raken. Daardoor wist ze heel goed wat ze wilde maken. Een andere leerling is via de website van Keunstwurk op zoek gegaan naar een kunstenaar. En tenslotte hebben we ook kunstenaars naar school gehaald die leerlingen aan de slag gezet hebben om gewoon maar te gaan maken. Ook hieruit zijn bruikbare ideeën ontstaan voor uiteindelijke kunstwerken. Elke leerling heeft wel iets onderzocht dat haar of hem fascineerde. Wat daarin geholpen heeft is een sterk onderwerp als gif. Het biedt zowel kaders als ruimte voor verschillende interesses.”

Contact

Meer weten over dit project?