Aanmelden Ideeënfabriek: Cultuurbouwstenen en vakoverstijgend onderwijs

Educatie Kunstvak Workshop
Datum

  • Dit gebruiken we alleen in geval van nood, als we je snel moeten bereiken.
  • Ben je verbonden aan een organisatie of school dan kun je dat hier invullen.
  • Welke kunstopleiding heb je gevolgd?
  • Wat hoop je te leren tijdens deze werksessie?
  • De Ideeënfabriek is een populaire gratis werksessie. Als je onverhoopt toch niet aanwezig kunt zijn, dan vragen we je om een vervanger te zoeken. Of je op tijd af te melden, zodat wij nog een vervanger kunnen zoeken.