Module regie | Improvisatie

Amateurkunst Theater Cursus
Datum dinsdag 7, 14, 21, 28 november 2023
Tijd 19.30 tot 22.00
Locatie Keunstwurk | Snekertrekweg 1, 8912 AA in Leeuwarden
Voor wie Geïnteresseerden in regie
Prijs € 120.00

Andere modules of het totaalpakket >

Improviseren als spelvorm houdt in dat je ter plekke iets bedenkt (tekst of handeling). De uitkomst is onbekend. Voor de spelers is improviseren erg uitdagend om te doen. Het vereist onder andere durf, fantasie, flexibiliteit en samenspel.

In vier avonden behandelen we wat je nodig hebt om:

  • een improvisatie te starten
  • een improvisatie te begeleiden
  • te weten welke basisregels er gelden binnen een improvisatie en hoe je veiligheid kunt creëren
  • improvisatie in te zetten als regisseur binnen een creatief proces

De cursisten gaan op de vloer aan het werk en bekijken het vanuit het perspectief van de regisseur.

Doelstelling
De cursisten hebben actief kennis genomen van de spelvorm improvisatie en zijn bewust van de mogelijkheden hoe en en waarom de spelvorm als regisseur in te zetten.

Docent

Eelco Venema is acteur en regisseur. Hij is opgegroeid in Friesland en in 2003 studeerde hij af aan de theaterdocentopleiding in Leeuwarden. Hij is o.a. bekend van Homsk & Tryater waar hij ook schrijver is van verschillende stukken. Zo schreef hij voor Tryater het stuk Romte in 2022. Daarnaast is hij actief als regisseur van Iepenloftspullen en hij is docenttheater op de NHL/Stenden in Leeuwarden.

Praktische informatie

Docent Eelco Venema
Data dinsdag 7, 14, 21, 28 november 2023
Tijd van 19.30 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie Keunstwurk | Snekertrekweg 1, 8912 AA in Leeuwarden
Kosten € 120,-
Tijdsinvestering 4 dagdelen
Taal Frysk en Nederlands
Aanmelden Wil je deze module volgen? Neem dan contact op met Luuk Eisema (zie hieronder)

Opleiding regisseur in amateurtheater

Deze module is onderdeel van de 3-jarige opleiding regisseur in amateurtheater. Nieuwsgierig naar andere modules of het totaalpakket? Lees meer over de opleiding regisseur in amateurtheater.

Interesse of vragen?

Neem contact op met: