09 juli 2024

Grote uitdagingen tijdens Green Art Challenge

Educatie Beeldverslag Nieuws

In de eerste week van juli vond de tweede editie van de Green Art Challenge plaats op het Aeres College in Heerenveen. Wederom werden de leerlingen uitgedaagd om (bijna) onmogelijke opdrachten te voltooien en daarmee hun talenten aan te spreken. Bij deze talenten draait het niet om het ‘uitblinken’ maar om het ‘leuk vinden om te doen’, zodat elke leerling gedreven en gemotiveerd zijn eigen rol kan pakken.

De Green Art Challenge verbindt uitdagingen aan duurzame vraagstukken en dit jaar was de kernvraag: ‘maak een presentatie die verschillende manieren laat zien hoe de mens met natuur omgaat’. Met behulp van verschillende wereldbeelden uit de milieufilosofie gingen de ruim 100 (!) leerlingen aan de slag, geholpen door kunstenaars en kunstvakdocenten.   

Mens versus natuur

De leerlingen werden op basis van hun talent gekoppeld aan de mogelijke presentaties. Eén groep ging bijvoorbeeld aan de slag met het wereldbeeld ‘de mens als despoot’. Zijn de mensen de baas over de natuur en kunnen we alles wel met techniek oplossen? Of maken we het dan juist erger? Een andere groep ging in de weer met het wereldbeeld ‘de mens als partner’: zoeken we naar een evenwicht tussen mens en aarde en geven we de natuur en het milieu wel tijd genoeg om te herstellen? Deze – en andere wereldbeelden werden omgezet in presentaties in o.a. muziek, installaties, beeld en dans.

In de  twee challenge-dagen werd er hard en enthousiast gewerkt door alle leerlingen, waarbij zelfs de normale pauze soms door henzelf als een hinderlijke onderbreking werd ervaren. Aan het eind van elke dag werd de challenge beoordeeld (is de uitdaging volbracht?) door een jury met o.a. de wethouder van cultuur van Gemeente Heerenveen Hedwich Rinkes en rapper/vlogger Raptiel.

Na de succesvolle pilot van 2023 (zie video hier) bleek de Green Art Challenge van dit jaar een inhoudelijke en organisatorische verdieping door te maken. De school, de (kunstvak)docenten en uiteraard de leerlingen kijken alweer uit naar komende edities.

De Green Art Challenge is mede mogelijk gemaakt door Fonds Cultuurparticipatie, Keunstwurk en Aeres College.