ICC-cursus VO

Educatie VO

Hoe zorg je voor kwalitatief sterk kunst- en cultuuronderwijs op je voortgezet-onderwijsschool? En hoe krijg je de rest van het schoolteam aan boord zodat het cultuurbeleid breed gedragen wordt? Steeds meer (kunstvak)docenten die invulling geven aan het cultuurprogramma op VO-scholen geven aan behoefte te hebben aan aanvullende training.

Eigen leervraag en werksituatie centraal

Je gaat aan de slag met je persoonlijke leervraag en eigen werksituatie. Het doel: cultuuronderwijs op je eigen school naar een hoger plan te tillen. Een persoonlijk intakegesprek maakt onderdeel uit van de training.

Opbouw training

De training is opgebouwd uit vier fasen:
1. Oriëntatie
Aan het begin van de training kijk je naar je eigen werkpraktijk en waar je het verschil zou kunnen maken.
2. Onderzoek
In de tweede fase onderzoek je welke mogelijkheden er zijn om kwaliteit te beïnvloeden en welke kennis en vaardigheden er nodig zijn om dat ook daadwerkelijk te doen.
3. Uitvoering
In de derde fase ga je je plannen daadwerkelijk uitvoeren en kijken wat het effect daarvan is.
4. Evaluatie
Aan het einde van de training kijk je terug op de inzichten die je hebt opgedaan en welke persoonlijke ontwikkeling je hebt doorgemaakt. De training wordt afgerond met het formuleren van individuele vervolgstappen die je wilt nemen.

Wat brengt de cursus jou?

  • Je vergroot je kennis over trends en ontwikkelingen in cultuureducatie.
  • Je leert hoe je het eigenaarschap bij collega’s, teams en directie kan verhogen.
  • Je vergroot je kennis van het netwerk en expertise van culturele instellingen.
  • Je leert hoe je als cultuurcoördinator kan bijdragen aan de randvoorwaarden zoals geld, tijd en middelen.
  • Je wisselt ervaringen uit met andere deelnemers.
  • Je maakt een beleidsplan of bijvoorbeeld een project-, activiteiten- of vakwerkplan voor de eigen school.
  • Je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling als cultuurcoördinator.

Kijk voor de eerstvolgende startdatum en praktische informatie in de agenda.

Stichting Kunst & Cultuur (uitvoerder CMK-regeling in Groningen en Drenthe), Keunstwurk (uitvoerder CMK-regeling in Friesland, behalve in de gemeente Leeuwarden) en Kunstkade (uitvoerder CMK-regeling in de gemeente Leeuwarden) werken samen om de training voor Drenthe, Groningen en Fryslân mogelijk te maken. LKCA monitort de training landelijk.

Meer weten?

Lisette Woldendorp l.woldendorp@keunstwurk.nl