Vertrouwenspersoon voor de Amateurkunst

Amateurkunst

Sociale veiligheid en integriteit zijn binnen amateurkunstverenigingen van groot belang. Een koor, orkest of theatergroep moet een veilige haven zijn voor alle leden. Of dit ook altijd het geval is, is moeilijk te waarborgen. Zo zijn verenigingen niet verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen, terwijl een vertrouwenspersoon een goed aanspreekpunt is voor vragen en zorgen. Daarom stellen Sako, Iepen DoEk, OMF en Keunstwurk een vertrouwenspersoon voor de Amateurkunst beschikbaar.

Vertrouwenspersoon

Soms gaat het wel eens mis. Of bijna. Je kunt dan met vragen of zorgen zitten die je liever (nog) vertrouwelijk houdt. Omdat je niet weet wat je er mee moet. Omdat het over een medespeler gaat, over je dirigent of regisseur. Of over jezelf. Het kan dan een opluchting zijn om te praten met iemand waarbij je zeker weet dat een gesprek vertrouwelijk blijft.

De vertrouwenspersoon is zo iemand. Een persoon die je kan helpen door samen met jou te kijken naar wat er aan de hand is. Iemand die je kan vertellen wat je zou kunnen doen en je daarbij kan ondersteunen. De vertrouwenspersoon biedt dus een luisterend oor en – als jij dat wilt – een helpende hand. Alles wat je zegt is en blijft vertrouwelijk.

De vertrouwenspersoon voor de Amateurkunst bieden we aan in samenwerking met de SESAM academie. Zij zorgen voor gecertificeerde vertrouwenspersonen die zijn getraind in gesprekken over onder meer ongewenst gedrag, integriteit, pesten, intimidatie en discriminatie.

Co Stehouwer

De functie van vertrouwenspersoon voor de Amateurkunst wordt ingevuld door Co Stehouwer. Ze is afgestudeerd psycholoog en heeft verschillende functies gehad in het bedrijfsleven en bij de overheid. Onder meer als psycholoog en manager. Na een carrière van 40 jaar heeft ze 5 jaar in de gemeenteraad van de voormalige gemeente Leek gezeten en doet nu vrijwilligerswerk, onder meer als adviseur bij de SESAM academie. Daar is zij opgeleid tot gecertificeerd vertrouwenspersoon. Bekijk hier haar profiel op LinkedIn.

Als je te maken hebt met gedrag dat jouw grenzen overschrijdt of als er een integriteitskwestie is, kun je in alle vertrouwen met haar praten en kan ze je helpen bij het zetten van een eventuele volgende stap. Haar contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

Preventief beleid | verenigingsregels

Natuurlijk wil je grensoverschrijdend gedrag het liefst voorkomen. Een goed hulpmiddel daarbij is het hanteren van gedragsregels. Hoe gaan we met elkaar om? Wat mogen we van elkaar verwachten? Om te helpen bij het opstellen van gedragsregels is er daarom samen met de koepels een korte leidraad gemaakt. Een leidraad voor verenigingsregels. Met de bedoeling om de preventieve lijn verder te versterken.

Lees meer over het initiatief: Leidraad voor gedragsregels binnen de amateurkunst

We organiseren ook regelmatig contactmomenten om besturen te helpen met preventief beleid. Bijvoorbeeld tijdens moetingsjûnen Bewustwording, waar verenigingen met elkaar en met experts van de SESAM academie en NOV  (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) aan de slag kunnen voor een veilige cultuur binnen hun vereniging.

Vertrouwenspersoon voor de Amateurkunst is een initiatief van Sako (korenkoepel), OMF (koepel voor muziekverenigingen), Iepen DoEk (koepel voor theaterverenigingen en iepenlofstpullen) en Keunstwurk.

Neem contact op

Vertrouwenspersoon voor de Amateurkunst