Leidraad voor gedragsregels binnen de amateurkunst

Amateurkunst

Grensoverschrijdend gedrag is een actueel probleem in onze samenleving. Ook in de cultuursector is soms sprake van (seksuele) intimidatie, agressie, pesten of andere vormen van ongewenst gedrag.

Preventiefbeleid

Verenigingsregels
Natuurlijk wil je grensoverschrijdend gedrag het liefst voorkomen. Een goed hulpmiddel daarbij is het hanteren van gedragsregels. Hoe gaan we met elkaar om? Wat mogen we van elkaar verwachten? Om te helpen bij het opstellen van gedragsregels is er daarom samen met de koepels een korte leidraad gemaakt. Een leidraad voor verenigingsregels. Met de bedoeling om de preventieve lijn, die is ingezet met het introduceren van de vertrouwenspersoon, verder te versterken.

>Leidraad verenigingsregels amateurkunst.pdf

Ook organiseren we regelmatig contactmomenten om besturen te helpen met preventief beleid. Bijvoorbeeld tijdens Moetingsjûnen Bewustwording, waar verenigingen met elkaar en met experts van de SESAM academie en NOV  (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) aan de slag kunnen voor een veilige cultuur binnen hun vereniging.

Klachtenprocedure
Toch kan ongewenst gedrag écht uit de hand lopen. Daarvoor is er onlangs een klachtenprocedure opgezet. Een procedure waarmee je als verenigingslid, jouw klacht kunt indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. De commissie beoordeelt de klacht en geeft uiteindelijk een advies aan het verenigingsbestuur.

>Klachtenprocedure grensoverschrijdend gedrag.pdf

Vertrouwenspersoon
Heb je vragen over de leidraad of de klachtenprocedure of wil algemeen advies? Neem dan contact op met Co Stehouwer de vertrouwenspersoon voor de amateurkunst in Fryslân (zie contactgegevens onderaan de pagina).

De vertrouwenspersoon voor de Amateurkunst bieden we aan in samenwerking met de SESAM academie. Zij zorgen voor gecertificeerde vertrouwenspersonen die zijn getraind in gesprekken over onder meer ongewenst gedrag, integriteit, pesten, intimidatie en discriminatie. Naar het initiatief Vertrouwenspersoon

Leidraad voor gedragsregels binnen de Amateurkunst’ is een initiatief van Sako (korenkoepel), OMF (koepel voor muziekverenigingen), Iepen DoEk (koepel voor theaterverenigingen en iepenlofstpullen) en Keunstwurk.

Neem contact op

Vertrouwenspersoon voor de Amateurkunst