04 april 2024

Kânseboerd: een nieuwe tool voor verenigingen

Amateurkunst Nieuws

Speelse inzichten voor het verenigingsleven

Keunstwurk en de Rijksuniversiteit Groningen hebben voor verenigingen iets bijzonders ontwikkeld: Kânseboerd. Een spelvorm, gebaseerd op het traditionele ganzenbord, ontworpen om verenigingen binnen één avond inzicht te geven in de kwaliteiten en kansen van hun organisatie.

Het doel van het spel is om verenigingen te helpen ontdekken wat echt belangrijk is voor hun voortbestaan, door gezamenlijk belangrijke onderwerpen te bespreken aan de hand van vier thema’s: kunst, organisatie, mienskip en taal. De focus ligt niet op wie als eerste de finish bereikt, maar op de reis zelf en de dialoog die tijdens het spel plaatsvindt.

Dr. Antine Zijlstra, onderzoeker immaterieel cultureel erfgoed aan de Rijksuniversiteit Groningen en hoofdonderzoeker van dit project, heeft samen met Keunstwurk Kânseboerd ontwikkeld in het kader van het Europese onderzoeksproject Re-voicing Cultural Landscapes. Met dank aan Kunst en Educatie, NHL Stenden Hogeschool.

Antine Zijlstra: “Ut it ûndersyk blykt dat amateurkeunstferieningen in wichtige rol spylje foar de Fryske taal en kultuer en ek foar in aktyf doarpslibben. Se binne har lykwols net altyd bewust fan har wearde en rjochtsje har benammen op it organisearjen fan optredens en aktiviteiten. Fandêr dat it Kânseboerd oandacht freget foar útdagingen en kânsen, ek foar de wat langere termyn. Troch it yn in (live) spulfoarm te dwaan wurdt it in iepen petear dêr’t elk syn of har ideeën kwyt kin en (nije) strategyske doelen ta stân komme kinne.”

Lancering
Het spel is donderdag 7 maart 2024 gelanceerd tijdens een bijeenkomst van amateurkunstverenigingen in de gemeente Smallingerland. Leden en bestuurders hebben kennis kunnen maken met het spel in twee varianten: een bordspel-editie en een levensgrote versie. Het spel wordt gespeeld onder begeleiding van een cultuurverbinder van Keunstwurk, die het vraaggesprek leidt en een nabespreking faciliteert. Na afloop kunnen verenigingen zelf aan de slag met de vernieuwde inzichten die ze hebben opgedaan of een vervolg gesprek plannen met de Cultuurverbinders.

Wethouder Maria le Roy: “Het belang van de amateurkunstverenigingen is dat er een sterk onderlinge verwantschap bestaat, dat muziek, toneel, dans en beeldende kunst de deelnemers verbindt. Mensen ontmoeten elkaar, mensen horen bij elkaar, delen elkaars passie en daarmee groeit het samen leven.
De vereniging zorgt voor de chemie tussen mensen en is daarmee van onschatbare waarde voor de mienskip van Smallingerland.”

Plan een gratis speelsessie

Verenigingen kunnen hier een gratis speelsessie plannen.