Samenvatting

Kunst in opdracht
Daarvoor verzamel ik anekdotes, persoonlijke geschiedenissen, kennis, voorwerpen en samenbindende verhalen. Om op die manier de geschiedenis en verhalen terug te halen van de plek of omgeving. De meest bijzondere verhalen vormen het uitganspunt voor het idee en uiteindelijke ontwerp. In een open creatief proces een kunstwerk creëren met een positieve impuls en waarde voor de omgeving.

Ik vind het belangrijk om door middel van kunst de historie van de locatie te verbinden met de leefwereld van nu. Te werken vanuit aandacht en respect voor het verleden naar het heden. Ik heb mogen ervaren dat kunst daardoor krachtiger wordt en meer draagvlak krijgt. En gunstig is voor de sfeer, beleving, welbevinden en leefbaarheid in binnen- en buitenruimtes waar kunst verrast.

Bij kunst in opdracht help ik initiatiefnemers en betrokkenen die een kunstwerk willen realiseren in hun dorp, wijk of instelling. Of een dorpsbelang, stichting en/of wijkpanel.
Als artistiek leider van toegankelijke kunstprojecten zorg ik dat het ontwerp naar een hoger plan komt.

Impressies

Titel: Uitbreiding begraafplaats Langezwaag met urnenmuren, urnengraven en strooiveldje.
Titel: Kunstinstallatie 'Ik ben het beu' van balen textiel.
Titel: Kunstinstallatie replicakerk 'Haren in de Wind'.
Titel: Kunstbeeld van cortenstaal 'De Boom van Langezwaag'.
Titel: Streekproduct Beestachtige Schat'.