09 april 2024

Leidraad voor gedragsregels binnen de amateurkunst

Amateurkunst Muziek Theater Zang Nieuws

Grensoverschrijdend gedrag is een actueel probleem in onze samenleving. Ook in de cultuursector is soms sprake van (seksuele) intimidatie, agressie, pesten of andere vormen van ongewenst gedrag.

Om verenigingen te ondersteunen bij het versterken van sociale veiligheid en integriteit heeft Keunstwurk begin dit jaar, samen met de amateurkunstkoepels Sako (koren), OMF (muziek) en Iepen DoEk (theater), een vertrouwenspersoon voor de amateurkunst geïntroduceerd: Co Stehouwer. Zij functioneert als aanspreekpunt voor ieder verenigingslid met vragen of zorgen over grensoverschrijdend gedrag.

Verenigingsregels

Natuurlijk wil je grensoverschrijdend gedrag het liefst voorkomen. Een goed hulpmiddel daarbij is het hanteren van gedragsregels. Hoe gaan we met elkaar om? Wat mogen we van elkaar verwachten? Om te helpen bij het opstellen van gedragsregels is er daarom samen met de koepels een korte leidraad gemaakt. Een leidraad voor verenigingsregels. Met de bedoeling om de preventieve lijn, die is ingezet met het introduceren van de vertrouwenspersoon, verder te versterken.

Leidraad verenigingsregels amateurkunst.pdf

Klachtenprocedure

Toch kan ongewenst gedrag écht uit de hand lopen. Daarvoor is er onlangs een klachtenprocedure opgezet. Een procedure waarmee je als verenigingslid, jouw klacht kunt indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. De commissie beoordeelt de klacht en geeft uiteindelijk een advies aan het verenigingsbestuur.

Klachtenprocedure grensoverschrijdend gedrag.pdf
Heb je vragen over de leidraad of de klachtenprocedure of wil algemeen advies? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon voor de amateurkunst.

Neem contact op

Vertrouwenspersoon voor de Amateurkunst