Keunstwurk ondersteunt scholen in Fryslân om cultuureducatie een vaste plek in het onderwijsprogramma te geven en te blijven vernieuwen en verdiepen. Dit doen we samen met de Friese kunstencentra, gemeenten, kunst-, taal- en erfgoedinstellingen, schoolbesturen, kunstenaars en kunstvakdocenten.


Onze visie op cultuureducatie vatten we samen in:

Ik, wij, de wereld

Oer wa’tst bist, wêr’tst wei komst en wêr’tst hinne wolst

IK is het domein van de identiteit. Hoe je naar de wereld kijkt, wie je bent, je talent, je taal, je verhaal en hoe je daar als jong mens expressie aan geeft.

WIJ gaat over wie we samen zijn. Over de gemeenschappen (gezin, school, dorp, groep, provincie) die we samen vormen. Verkennen van eigen en andere culturen en sociale vaardigheden. Over hoe doen wij dat? En hoe doen wij dat samen? Over hoe we dat vroeger deden en zullen gaan doen in de toekomst. Over gevoel voor de ander. Over zien en gezien worden.

WERELD gaat over het in kaart brengen van de wereld, je oriënteren op de wereld. Het gaat over het ontdekken van andere perspectieven en andere culturen en over ons verbinden aan vragen die uit de wereld op ons af komen.

In onze aanpak laten we ons inspireren door talentgedreven werken en de kunstenaarsmindset.
Met een open en onderzoekende houding verkennen we onszelf, de wereld en hoe we met elkaar omgaan!

Hoe we werken op scholen

Cultuurverbinders
Keunstwurk werkt op de scholen in Fryslân met cultuurverbinders, verdeeld over regio’s. Ze verbinden de (onderwijs)vraag van de school met kunst en cultuur. Dit doen ze samen met kunstencentra, gemeenten en het culturele veld in de regio. De cultuurverbinders inspireren, begeleiden, luisteren en dagen de school uit om (meer) plezier, kwaliteit en vernieuwing te brengen in cultuureducatie.

Educatietrajecten op po en vo scholen
Elke school krijgt een educatietraject op maat. Je kunt kiezen voor een Meimakker op school of een Maakplaats op school. De keuze hangt af van hoe gevorderd de school is met het inzetten van en denken over kunst en cultuur in het onderwijs. Voor het VO werkt vaak een projectmatige aanpak goed, bijvoorbeeld de Green Art Challenge met inzet van talentgedreven werken. De educatiatrajecten zijn inclusief een teamtraining om de leerkrachten en docenten deskundiger te maken en de kennis te borgen.

Deskundigheidsbevordering individueel

Voor leerkrachten, docenten, kunstvakdocenten en kunstenaars zijn er individuele cursussen.
ICC-cursus PO – maken en geven we met Kunstkade, Akte2, PABO NHL-Stenden.
ICC-cursus VO – maken en geven we met Stichting Kunst & Cultuur.
Kunstvak route – een ontwikkelroute voor kunstvakdocenten die we hebben ontwikkeld met Kunstkade. Met cursusreeks Kunstvak voor de klas, coaching en stage en werksessie de Ideeënfabriek.
Cursus Talentgedreven werken – samen met Luk Dewulf en Els Pronk werken we aan talentontwikkeling in Friesland.
Onderwijscafé – kennisdeling met leerkrachten, docenten en onderwijskundigen uit het PO, VO, MBO en HBO.
Jaarlijks organiseren we het Cultuureducatiefestival. Een inspiratiefestival voor alle doelgroepen, waarbij we elk jaar ingaan op een actueel thema en kennis delen.

Producten

We ontwikkelen producten ter ondersteuning of inspiratie van cultuureducatie. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag met:
– het spiekbriefje voor verdieping en nieuwe verbindingen
– video’s voor in de klas, zoals de reeks Wat is kunst en Wilde Wonder Woorden.
– boeken vol werkvormen en inspiratie, zoals De Verdwaalatlas en Verdwalen in verhalen
– het onderzoekboek waarmee leerlingen zelf onderzoek doen, met thematische werkbladen.

Partnerprojecten

We bundelen onze krachten met de landelijke en provinciale partners voor innovatie, kennisdeling, deskundigheidsbevordering en ontmoeting. We zijn als partner betrokken bij Taalplan Frysk (Keunstryk), Filmhub Noord, Meer muziek in de klas en Kunstbende.

Netwerken

We houden van verbinding! Daarom werken we in Fryslân nauw samen met de gemeenten, schoolbesturen en kunstencentra: Akte2, Ateliers Majeur, Opus3, De Wâldsang, De Lawei cultuureducatie, Kunst&Coo, It Toanhûs, Seewyn cultuureducatie, SKAAL Opsterland. In de gemeente Leeuwarden werken we samen met Kunstkade die daar het CMK-programma verzorgt.

KRAAK is een netwerk van cultuureducatieprofessionals in het noorden dat zich inzet voor inspiratie, innovatie en krachtige cultuureducatie – bestaande uit FACET, ICO, Gebied B, Scala, Kunst&Cultuur, Kunstkade, Keunstwurk, WeTheNorth.

Stuurgroep

Wist je dat er een provinciale stuurgroep cultuureducatie is? In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van schoolbesturen, gemeenten en kunstencentra. De stuurgroep bestaat uit: Mirjam Pruiksma (SO Fryslân), Alfred Vos (Tjongerwerven), Ingrid Janssen (Ambion), Martinus Visser (Waadhoeke), Linda Ligthart (Súdwest-Fryslân), Julia Tomasoa (De Fryske Marren), Eline Kleingeld (De Lawei), Kees Dekker (Opus3), Thijs Oud (Kunst&Coo), Lisa van Hijum (provincie Fryslân), Douwe Zeldenrust (Keunstwurk) en Danielle van Peer (Keunstwurk).