We werken aan duurzame en betekenisvolle cultuureducatie op scholen in Fryslân. Samen met scholen, koepels, kunstencentra, kunstenaars en de gemeenten.
Onze visie op cultuureducatie vatten we samen in ‘Ik, wij, de wereld’:

Ik, wij, de wereld

Oer wa’tst bist, wêr’tst wei komst en wêr’tst hinne wolst

IK is het domein van de identiteit. Wie je bent, je talent, je taal, je verhaal en hoe je daar als jong mens expressie aan geeft.
WIJ gaat over wie we samen zijn. Samendoen of samen doen? Verkennen van eigen en andere culturen en sociale vaardigheden. Over gevoel voor de ander. Over zien en gezien worden.
WERELD gaat over verbinding maken met de wereld. Over wereldoriëntatie, duurzaamheid, omgevingsonderwijs, waarde. Het in kaart brengen van de wereld.

In onze aanpak laten we ons inspireren door talentgedreven werken en de kunstenaarsmindset. Met een open en onderzoekende houding verkennen we onszelf, de wereld en hoe we met elkaar omgaan!

Cultuurverbinders

Keunstwurk werkt met cultuurverbinders, verdeeld over zes regio’s. Ze verbinden de (onderwijs)vraag van de school met kunst en cultuur. Dit doet ze samen met kunstencentra, kunstenaars en culturele initiatieven in de omgeving. De cultuurverbinders inspireren, begeleiden, luisteren en dagen de school uit om (meer) plezier, kwaliteit en vernieuwing te brengen in cultuureducatie. Met het evaluatieprogramma EVI meten we jaarlijks hoe het gaat.

Deskundigheidsbevordering

We trainen leerkrachten, (kunstvak)docenten en kunstenaars in hun deskundigheid met individuele cursussen, teamtrainingen op school en door middel van co-creatie en co-teaching in de Maakplaats. Tijdens werksessies als het Onderwijscafé, de Ideeënfabriek of het Cultuureducatiefestival maken en delen we kennis.
Met Stichting Kunst & Cultuur maken en geven we de ICC-cursus VO.
Met Kunstkade, Akte2, PABO NHL-Stenden maken en geven we de ICC-cursus PO.

Producten

We ontwikkelen producten ter ondersteuning of inspiratie van cultuureducatie. Je kunt bijvoorbeeld een aan de slag met:
– het spiekbriefje voor verdieping en nieuwe verbindingen
– video’s voor in de klas, zoals de reeks Wat is kunst en Wilde Wonder Woorden.
– boeken vol werkvormen en inspiratie, zoals De Verdwaalatlas en Verdwalen in verhalen
– het onderzoekboek waarmee leerlingen zelf onderzoek doen, met thematische werkbladen.

Partnerprojecten

We bundelen onze krachten met de landelijke en provinciale partners voor innovatie, kennisdeling, deskundigheidsbevordering en ontmoeting. We zijn als partner betrokken bij Taalplan Frysk (Keunstryk), Filmhub Noord, Meer muziek in de klas en Kunstbende.

Netwerk

We houden van verbinding! Daarom werken we in Fryslân nauw samen met de gemeenten, bovenschoolse organisaties en kunstencentra: Akte2, Ateliers Majeur, Opus3, De Wâldsang, De Lawei cultuureducatie, Kunst&Coo, It Toanhûs, Seewyn cultuureducatie, SKAAL Opsterland. In de gemeente Leeuwarden werken we samen met Kunstkade die daar het CMK-programma verzorgt.

KRAAK is een netwerk van cultuureducatieprofessionals in het noorden dat zich inzet voor inspiratie, innovatie en krachtige cultuureducatie – bestaande uit FACET, ICO, Gebied B, Scala, Kunst&Cultuur, Kunstkade, Keunstwurk, WeTheNorth.

Stuurgroep

Wist je dat er een provinciale stuurgroep cultuureducatie is? In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van scholenkoepels, gemeenten en kunstencentra. De stuurgroep bestaat uit: Mirjam Pruiksma (SO Fryslân), Alfred Vos (Tjongerwerven), Ingrid Janssen (Ambion), Martinus Visser (Waadhoeke), Linda Ligthart (Súdwest-Fryslân), Julia Tomasoa (De Fryske Marren), Eline Kleingeld (De Lawei), Kees Dekker (Opus3), Thijs Oud (Kunst&Coo), Miranda Popken (provincie Fryslân), Douwe Zeldenrust (Keunstwurk) en Danielle van Peer (Keunstwurk).